Mặt trận các đoàn thể - Huyện Hướng Hóa

 

 
MẶT TRẬN VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

 

Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc :
UBMTTQVN huyện
STT Họ tên Chức danh chính
1 Nguyễn Văn Tư
Điện thoại:0974974000
Email: nguyenvantuhh@quangtri.gov.vn
Chủ tịch
2 Phan Minh Vinh
Điện thoại:0943102777
Phó Chủ tịch
Hội phụ nữ
STT Họ tên Chức danh chính
1 Hồ Thị Thu Nhường
Điện thoại:0914425234
Chủ tịch
Liên đoàn lao động huyện
STT Họ tên Chức danh chính
1 Trần Thị Thương
Điện thoại:0919470333
Chủ tịch
Huyện đoàn
STT Họ tên Chức danh chính
1 Nguyễn Anh Cư
Điện thoại:0964627567
Email: nguyenanhcu@quangtri.gov.vn
Bí thư
Hội cựu chiến binh
STT Họ tên Chức danh chính
1 TRƯƠNG VĂN DUẾ
Điện thoại:0979896045
Chủ tịch
Hội nông dân
STT Họ tên Chức danh chính
1 Hồ Văn Toàn
Điện thoại:0982957222
Email: hovantoan@quangtri.gov.vn
Chủ tịch
2 Lê Bá Vân Phó chủ tịch
Hội khuyến học
STT Họ tên Chức danh chính
1 Nguyễn Thị Lộc Chủ tịch
2 Nguyễn Đức Tuận
Điện thoại:
0913485699
Phó chủ tịch
Hội chử thập đỏ
STT Họ tên Chức danh chính
1 Nguyễn Văn Minh
Điện thoại:0987447767
3782814
Email: nguyenvanminhrc@gmail.com
Chủ tịch
2 Trương Văn Đại
Điện thoại:0362846234
Phó chủ tịch
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay224
  • Tổng lượt truy cập2.905.475