Ủy ban nhân dân - Huyện Hướng Hóa

 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN
  • Địa chỉ trụ sở: 148 Lê Duẩn - Khe Sanh - Hướng Hoá - Quảng Trị
  • Điện thoại cơ quan: 0233 3780 127
  • Số fax: 0233 3780 127

 


TRẦN BÌNH THUẬN

 

Chủ tịch

0917127559

tranbinhthuan@quangtri.gov.vn

 

LÊ QUANG THUẬN

 

Phó chủ tịch

0914079945

lequangthuan@quangtri.gov.vn

 

PHẠM TRỌNG HỔ

 

Phó chủ tịch

0983146797

phamtrongho@quangtri.gov.vn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
Điện thoại:0233 3780 127
Số fax:0233 3780 127
Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc :
VĂN PHÒNG HĐND - UBND HUYỆN
Email:huonghoa@quangtri.gov.vn
STT Họ tên Chức danh chính
1 Nguyễn Đình Phục
Điện thoại:0977608959
Email: nguyendinhphuc@quangtri.gov.vn
Chánh Văn phòng
2 Hoàng Thị Nhật Hà
Điện thoại:0962080999
Email: hoangthinhatha@quangtri.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng
3 Đinh Văn Dũng
Điện thoại:0946323678
Phó chánh Văn phòng
4 Dương Phước Định
Điện thoại:0913456801
Email: duongphuongdinh@quangtri.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng
PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH
Email:phongtckh.huonghoa@quangtri.gov.vn
STT Họ tên Chức danh chính
1 Nguyễn Song Tuyền
Điện thoại:0948268555
Email: nguyensongtuyen@quangtri.gov.vn
Trưởng phòng
2 Lê Thanh Tùng
Điện thoại:0913485508
Email: lethanhtung.huonghoa@quangtri.gov.vn
Phó Trưởng phòng
PHÒNG NN&PTNT
Email:phongnnptnt.huonghoa@quangtri.gov.vn
STT Họ tên Chức danh chính
1 HOÀNG ĐÌNH BÌNH
Điện thoại:0914201627
0233.3880556
Email: hoangdinhbinh@quangtri.gov.vn
Trưởng phòng
2 HỒ QUỐC TRUNG
Điện thoại:0915075655
Email: hoquoctrung@quangtri.gov.vn
Phó Trưởng phòng
3 LÊ HỮU TUẤN
Điện thoại:0982982311
Email: lehuutuan@quangtri.gov.vn
Phó Trưởng phòng
PHÒNG KINH TẾ HẠ TẦNG
Email:phngktht.huonghoa@quangtri.gov.vn
STT Họ tên Chức danh chính
1 XÔM VÂN
Điện thoại:0979702717
Email: xomvan@quangtri.gov.vn
Trưởng phòng
2 NGUYỄN SƠN
Điện thoại:0914220668
Email: nguyenson@quangtri.gov.vn
Phó Trưởng phòng
PHÒNG NỘI VỤ
Email:phongnv.huonghoa@quangtri.gov.vn
STT Họ tên Chức danh chính
1 NGUYỄN HỮU DŨNG
Điện thoại:0911777468
Email: nguyenhuudung.huonghoa@quangtri.gov.vn
Trưởng phòng
2 Hồ Thị Thuỷ
Điện thoại:
0233.3605111
Email: hothithuy@quangtri.gov.vn
Phó Trưởng phòng
3 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HẠNH
Điện thoại:0916601222
Email: nguyenphuonghanh@quangtri.gov.vn
Phó Trưởng phòng
PHÒNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
Email:phongtnmt.huonghoa@quangtri.gov.vn
STT Họ tên Chức danh chính
1 Nguyễn Văn Diện
Điện thoại:0914138635
Email: nguyenvandien@quangtri.gov.vn
Trưởng phòng
2 VƯƠNG VIẾT THẮNG
Điện thoại:0942808577
Phó Trưởng phòng
PHÒNG DÂN TỘC
Email:phongdt.huonghoa@quangtri.gov.vn
STT Họ tên Chức danh chính
1 NGUYỄN NGỌC THẠCH
Điện thoại:0982340789
Email: nguyenngocthach@quangtri.gov.vn
Phó Trưởng phòng
2 Hoàng Thị Lan
Điện thoại:0945976613
Trưởng phòng
PHÒNG THANH TRA
Email:phongttr.huonghoa@quangtri.gov.vn
STT Họ tên Chức danh chính
1 Trần Đăng Bằng
Điện thoại:0913456027
0233.3780.628
Email: trandangbang@quangtri.gov.vn
Phó chánh thanh tra
2 ĐINH PHÚC
Điện thoại:0915014089
Chánh Thanh tra
PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN
Email:phongvhtt.huonghoa@quangtri.gov.vn
STT Họ tên Chức danh chính
1 Nguyễn Hưng
Điện thoại:0914214612
Email: nguyenhung@quangtri.gov.vn
Phó Trưởng phòng
2 Hồ Ngọc Tình
Điện thoại:0703158158
Email: hongoctinh@quangtri.gov.vn
Trưởng Phòng
PHÒNG TƯ PHÁP
Email:phongtp.huonghoa@quangtri.gov.vn
STT Họ tên Chức danh chính
1 Lê Phước
Điện thoại:0915713919
0233.3605.333
Email: lephuoc@quangtri.gov.vn
Trưởng phòng
2 Lê Á
Điện thoại:0914220692
Email: lea@quangtri.gov.vn
Phó Trưởng phòng
PHÒNG LĐTBXH
Email:phongldtbxh.huonghoa@quangtri.gov.vn
STT Họ tên Chức danh chính
1 Trần Trọng Kim
Điện thoại:0987075768
Email: trantrongkim@quangtri.gov.vn
Trưởng phòng
2 Hồ Duy Tuấn
Điện thoại:0989483051
Email: hoduytuan@quangtri.gov.vn
Phó Trưởng phòng
Email: nguyenthithanhnga.thpt@quangtri.gov.vn
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Email:phonggddt.huonghoa@quangtri.gov.vn
STT Họ tên Chức danh chính
1 Hoàng Văn Sơ
Điện thoại:0914178398
Email: nguyenvanso.pgdhh@quangtri.edu.vn
Phó Trưởng phòng
2 Lê Thị Uyên Như
Điện thoại:0989190222
Phó Trưởng phòng
3 Nguyễn Thị Thanh Nga
Điện thoại:0916016045
Trưởng phòng
PHÒNG Y TẾ
Email:phongyt.huonghoa@quangtri.gov.vn
STT Họ tên Chức danh chính
1 Đinh Đông
Điện thoại:0914282047
Email: dingdong@quangtri.gov.vn
Trưởng phòng
Trung tâm Môi trường và đô thị
Email:ttmtctdt.huonghoa@quangtri.gov.vn
STT Họ tên Chức danh chính
1 Nguyễn Thế Hùng
Điện thoại:0914226195
Email: nguyenthehung@quangtri.gov.vn
Giám đốc
2 Lê Văn Thành
Điện thoại:0914092793
Email: levanthanh@quangtri.gov.vn
Phó Giám đốc
Trung tâm GDNN - GDTX
Email:trungtamgdnn-gdtxhuonghoa@quangtri.gov
STT Họ tên Chức danh chính
1 Lê Quốc Dũng
Điện thoại:0914642595
Phó Giám đốc
2 Phạm Công Vũ
Điện thoại:0915313005
Phó Giám đốc (Phụ trách)
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất
Email:banqldtxd.huonghoa@quangtri.gov.vn
STT Họ tên Chức danh chính
1 Nguyễn Công Tâm
Điện thoại:0913434777
Email: nguyencongtam@quangtri.gov.vn
Giám đốc
2 Lê Đình Tấn
Điện thoại:0915038252
Email: ledinhtan@quangtri.gov.vn
Phó Giám đốc
Ban quản lý chợ Khe Sanh
STT Họ tên Chức danh chính
1 Nguyễn Ngọc Thạch
Điện thoại:0943432333
Email: nguyenngocthach@quangtri.gov.vn
Phó Trưởng Ban
2 Nguyễn Sơn
Điện thoại:0914220668
Email: nguyenson@quangtri.gov.vn
Phụ trách Ban
Trung tâm Thương mại Lao Bảo
STT Họ tên Chức danh chính
1 Nguyễn Hữu Thể
Điện thoại:0947357234
0233.3877.395
Giám đốc
2 Nguyễn Đình Thái
Điện thoại:0986105777
0233.3777.712
Email: nguyendinhthai@quangtri.gov.vn
Phó Giám đốc
Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể dục thể thao
STT Họ tên Chức danh chính
1 Nguyễn Ngọc Tri
Điện thoại:0943188555
Email: nguyenngoctri@quangtri.gov.vn
Giám đốc
2 Lê Quốc Hải
Điện thoại:0914444168
Email: lequochai@quangtri.gov.vn
Phó Giám đốc
3 Nguyễn Công Sang
Điện thoại:0976556922
Email: nguyencongsang@quangtri.gov.vn
Phó Trưởng đài
Trung tâm Phát triển Cụm công nghiệp và Khuyến công
STT Họ tên Chức danh chính
1 PHAN TRỌNG MINH
Điện thoại:0914138735
Phó Giám đốc
2 Xôm Vân
Điện thoại:0979702717
Email: xomvan@quangtri.gov.vn
Phụ trách
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay177
  • Tổng lượt truy cập2.905.428