Phóng sự - Huyện Hướng Hóa

 

Tài liệu kỳ họp thứ 17 HĐND huyện khóa XI

14:53, Thứ Tư, 20-12-2023 1080 0

1. Quyết định triệu tập

2. Báo cáo công tác kiểm sát năm 2023, nhiệm vụ 2024_0001 

3. Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 

4. Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật năm 2023, phương hướng nhiệm vụ 2024 

5. Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 và nhiệm vụ 2024 

6. Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 

7. Báo cáo kết quả công tác năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2024 của Toà án nhân dân_0001 

8. Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Chi cục thi hành án dân sự_0001

9. Báo cáo kết quả hoạt động HĐND huyện năm 2023, chương trình công tác năm 2024 

10. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện và đề xuất phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của huyện 

11. Báo cáo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 13 

12. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của Ban Dân tộc HĐND huyện khoá XI, NK 2021-2026 

13. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và chương trình công tác năm 2024 của Ban Pháp chế HĐND huyện 

14. Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND huyện Hướng Hoá 

15. Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững từ năm 2022 đến nay và kế hoạch năm 2024 trên địa bàn huyện 

16. Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2023 

17. Báo cáo thi hành Hiến pháp, các văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước cấp trên và Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2023

18. Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023

19. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi NSNN năm 2023 và dự toán thu, chi NSNN năm 2024 

20. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, kế hoạch đầu tư công năm 2024 

21. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024 

22. Báo cáo tình hình thực hiện nguồn dự phòng ngân sách huyện năm 2023 

23. Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 102018NQ-HĐND ngày 1872018 của HĐND tỉnh và Quyết định số 4069 

24. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 17, HĐND huyện khoá XI, NK 2021-2026 

25. Biểu kèm theo Báo cáo chương trình MTQG về xây dựng NTM năm 2023 

26. Đề án cải tạo vườn tạp trên địa bàn huyện Hướng HOá giai đoạn 2024-2028 

27. Đề án hỗ trợ người lao động trên địa bàn huyện Hướng Hoá đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2024-2026, tầm nhìn đến năm 2030 

28. Thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2023_0001 

29. Tờ trình bổ sung, điều chuyển nguồn vốn đầu tư phát triển thực hiện các Chương trình MTQG gđ 2021-2025, vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023 và vốn kế hoạch năm 2023 

30. Dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án Cải tạo vườn tạp trên địa bàn huyện giai đoạn 2024-2028

31. Dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án Hỗ trợ người lao động trên địa bàn huyện Hướng Hoá đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2024-2026, tầm nhìn đến năm 2030 

32. Tờ trình bổ sung, điều chuyển nguồn vốn đầu tư phát triển thực hiện các Chương trình MTQG gđ 2021-2025, vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023 và vốn kế hoạch năm 2023 

33. Tờ trình Danh sách Ban kiểm phiếu phục vụ công tác lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thứ 17 

34. Tờ trình đề nghị thông qua Đề án Cải tạo vườn tạp trên địa bàn huyện Hướng Hoá giai đoạn 2024-2028 

35. Tờ trình đề nghị thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 của HĐND huyện 

36.Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND huyện Hướng Hoá 

37. Tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư công trìn Nhà văn hoá xã Tân Long 

38. Tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Cải tạo, sửa chữa hệ thống chữa cháy tự động Trung tâm thương mại Lao Bảo 

39. Tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Chợ Chuối xã Tân Long 

40. Tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư công trình đường giao thông Kiệt Phan Chu Trinh - hộ Bà Yến (Khối 3B) TT Khe Sanh 

41. Tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Đường giao thông nội thôn thôn An Tiêm, xã Tân Thành 

42. Tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Đường Ngô Gia Tự TT Lao Bảo 

43. Tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Đường vào trụ sở UBND xã Ba Tầng 

44. Tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư công trình đường vào trụ sở UBND xã Hướng Phùng 

45. Tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Hệ thống điện chiếu sáng đường Nguyễn Trãi, TT Khe Sanh (Đoạn từ đường Lê Duẩn đến đường Lê Lợi) 

46. Tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Hội trường Huyện uỷ Hướng Hoá 

47. Tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Kè chống sạt lở đất khu tái định cư tại thôn Cha Lỳ, xã Hướng Lập 

48. Tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Nâng cấp sửa chữa các đình kinh doanh và hệ thống phòng cháy, chữa cháy tại Chợ Khe Sanh 

49. Tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường Đặng Thai Mai, TT Khe Sanh 

50. Tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Phát triển quỹ đất và GPMB tạo quỹ đất năm 2024 

51. Tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Sửa chữa Cầu Khe Pa Râng tại thôn Thuận 1, xã Thuận 

52. Tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Sửa chữa Trụ sở làm việc tại xã Hướng Việt 

53. Tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Sửa chữa trụ sở Phòng Tư pháp và phòng Văn hoá, TT huyện 

54. tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Trường MN Hướng Linh hạng mục 02 phòng học 

55. Tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Trường MN Hướng Việt hạng mục 02 phòng học 

56. Tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Trường PTDTBT TH&THCS Ba Tầng hạng mục 04 phòng học 

57. Tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Trường TH số 1 Lao Bảo hạng mục 04 phòng học 

58. Tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Trường TH Thuận hạng mục 04 phòng học và 01 phòng truyền thống

59. Tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Xây dựng hệ thống thoát nước đường Đinh Tiên Hoàng, TT Khe Sanh (Đoạn từ điểm giao với QL9 đến điểm giao với đường Bùi Dục tài) 

60. Tờ trình phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình Đường vào khu sản xuất tập trung thôn Tà Đủ, xã Tân Hợp 

61.  Tờ trình phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình Nghĩa trang nhân dân thị trấn Lao Bảo (GĐ 1) 

62. Tờ trình thông qua dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn chi ngân sách địa phương năm 2024 

63. Tờ trình thông qua kế hoạch phân bổ nguồn vốn từ nguồn sử dụng đất, nguồn vốn xây dựng cơ bản do huyện quản lý năm 2024 

64. Tờ trình thông qua Nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Hướng Hoá năm 2024 

65. Tờ trình trình các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 17 

66. Tờ trình về danh sách người được lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thứ 17

67. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và chương trình công tác năm 2024 của Ban KTHX 

68. Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc 

69. Báo cáo thẩm tra của Ban KTXH 

70. Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • Đang truy cập4
  • Hôm nay144
  • Tổng lượt truy cập2.842.070