Hội đồng nhân dân - Huyện Hướng Hóa

 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
  • Điện thoại cơ quan: 02333780127
  • Số fax: 02333780127

 


Hồ Văn Vinh

 

Chủ tịch

 

hovanvinh@quangtri.gov.vn

 

Hoàng dũng chinh

 

Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội

0974447424

hoangdungchinh@quangtri.gov.vn

 

Trần Thị Sâm

 

Trưởng Ban Pháp chế

0918943108

tranthisam@quangtri.gov.vn

 

Hồ Thao Bôn Minh

 

Trưởng Ban Dân tộc

0949550638

hothaobonminh@quangtri.gov.vn

 

  • Đang truy cập2
  • Hôm nay859
  • Tổng lượt truy cập2.947.691