Chi tiết bài viết - Huyện Hướng Hóa

 

Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện họp đánh giá tình hình triển khai thực hiện năm 2023 và nguồn vốn phân bổ năm 2024

19:1, Thứ Bảy, 16-3-2024 210 0

Sáng ngày 14/3, Chủ tịch UBND huyện Trần Bình Thuận chủ trì họp Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021-2025 huyện để nghe báo cáo tình hình triển khai các Chương trình MTQG năm 2023 và phân bổ nguồn vốn năm 2024. Tham dự có thành viên Ban Chỉ đạo huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, ban liên quan; Chủ tịch UBND và kế toán các xã, thị trấn.  

Chủ tịch UBND huyện Trần Bình Thuận yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo các phòng, ban, các xã, thị trấn tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu qu

Theo báo cáo tại cuộc họp, về xây dựng nông thôn mới, đến cuối năm 2023, toàn huyện đạt 189 tiêu chí, tăng 37 tiêu chí so với năm 2022; xã Tân Hợp đạt 17/19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; có 2 thôn đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Về kết quả thực hiện nguồn vốn đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia, tổng nguồn vốn phân bổ hơn 170 tỉ đồng, giải ngân hơn 132 tỉ đồng, đạt 77,22% so với kế hoạch; tổng nguồn vốn sự nghiệp hơn 100 tỉ đồng, giải ngân hơn 28 tỉ, đạt 26,13% so với kế hoạch; tổng nguồn vốn năm 2023 chuyển nguồn sang năm 2024 hơn 38 tỉ đồng, đến ngày 12/3/2024, giải ngân hơn 8 tỉ đồng đạt 20,71% so với kế hoạch. 

Năm 2024, UBND tỉnh đã phân bổ 154.349 triệu đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển 101.447 triệu đồng; chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 88.447 triệu đồng, chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 10.000 triệu đồng, chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 3.000 triệu đồng; vốn sự nghiệp 52.920 triệu đồng, trong đó chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 49.597 triệu đồng, chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 3.305 triệu đồng.

Tham gia phát biểu tại cuộc họp lãnh đạo các phòng, ban cấp huyện, các xã, thị trấn đã báo cáo những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị đề xuất các vấn đề thiết thực, đồng thời cam kết tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia và giải ngân 100% nguồn vốn.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND huyện Trần Bình Thuận cho rằng, mặc dù các phòng, ban, các xã, thị trấn đã có quyết tâm cao, chủ động phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, tuy nhiên, tình hình triển khai thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn huyện còn chậm so với yêu cầu, giải ngân còn thấp. Việc lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội khác và việc huy động nguồn lực trong xã hội tại một số địa phương còn gặp nhiều khó khăn.

Chủ tịch UBND huyện đề nghị các phòng ban, đoàn thể, các xã, thị trấn cần xác định việc thực hiện các chương trình MTQG là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên; phấn đấu đạt mục tiêu giải ngân 100% vốn năm 2023, vốn năm 2023 chuyển sang và vốn phân bổ năm 2024. Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần sớm xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. Các thành viên Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc và các cơ quan chủ trì 3 Chương trình MTQG gồm: phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, phòng Dân tộc cần thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai; phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì phối hợp với cơ quan chủ quản chương trình tham mưu cho UBND huyện hoàn thành phân bổ vốn trình HĐND huyện…

Nguyễn Đình Phục
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • Đang truy cập3
  • Hôm nay838
  • Tổng lượt truy cập2.947.670