Phóng sự - Huyện Hướng Hóa

 

Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2023

16:12, Thứ Bảy, 2-3-2024 99 0

Ngày 29/2, UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết cải cách hành chính năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Chủ tịch UBND huyện Trần Bình Thuận chủ trì hội nghị.

Chủ tịch UBND huyện Trần Bình Thuận Kết luận giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính năm 2024

Năm 2023, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến các xã, thị trấn đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác công tác cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương; qua đó, công tác CCHC, nhất là cải cách thủ tục hành chính của huyện và các xã, thị trấn có những chuyển biến tích cực so với năm 2022.

Tuy nhiên, theo đánh giá chung, đến nay, công tác cải cách hành chính của huyện chưa thật mạnh mẽ, vẫn còn nhiều hạn chế, thiếu sót, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra, nhất là việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai còn chậm, còn nhiều hồ sơ trễ hạn; nhiều tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt yêu cầu.

Tham gia thảo luận tại hội nghị các đại biểu đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc, chia sẻ những kinh nghiệm và đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác cải hành chính năm 2024. 

Kết luận hội nghị Chủ tịch UBND huyện Trần Bình Thuận đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn đối với công tác cải cách hành chính năm 2023, đồng thời phân tích làm rõ những nguyên nhân chưa cải thiện được kết quả thứ hạng của huyện, như người đứng đầu của một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực sự quan tâm và chỉ đạo quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nên dẫn đến một số nhiệm vụ thuộc UBND huyện giao chưa đảm chất lượng theo yêu cầu, chưa có giải pháp phù hợp để khắc phục những tồn tại, vướng mắc. Sự phối hợp giữa một số cơ quan, đơn vị, địa phương trong giải quyết hồ sơ, thủ tục, hành chính liên thông chưa đồng bộ, dẫn đến tình trạng trễ hạn trong giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính, tỷ lệ số hóa hồ sơ, dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần, trang thiết bị, đường truyền Internet chưa đảm bảo, công tác tuyên truyền cải cách hành chính thiếu thường xuyên và đa dạng. Một số bộ phận cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ tinh thần, trách nhiệm chưa cao, trình độ, kinh nghiệm còn hạn chế, dẫn đến công tác CCHC của huyện đạt ở mức độ thấp…

Để cải thiện chỉ số cải cách hành chính, nhằm góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và thay đổi thứ hạng trong năm 2024, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung, như xác định nhiệm vụ cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, lấy hiệu quả của cải cách hành chính thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện. Nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trong công tác chỉ đạo nhiệm vụ cải cách hành chính, lấy kết quả CCHC của năm đưa vào đánh giá nhiệm vụ, đánh giá xếp loại cuối năm đối với tập thể và cá nhân các tổ chức, cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn; lãnh đạo tổ chức, cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn rà soát các nhiệm vụ về cải cách hành chính đã thực hiện tốt và nhiệm vụ chưa đạt theo kế hoạch đề ra, xây dựng các giải pháp để tập trung chỉ đạo, giải quyết các lĩnh vực: Cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt không để tình trạng xử lý hồ sơ trễ hẹn và kịp thời xin lỗi khi có hồ sơ trễ hẹn; Tổ chức bộ máy và chế độ công vụ; Chính quyền điện tử, Chính quyền số kịp thời trong thời gian tới. Tăng cường công tác tuyên truyền, đa dạng hóa các nội dung cũng như hình thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương… Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ công tác cải cách hành chính của huyện năm 2024 đã đề ra.

Nguyễn Đình Phục
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • Đang truy cập2
  • Hôm nay14
  • Tổng lượt truy cập2.841.940