Chi tiết bài viết - Huyện Hướng Hóa

 

Thông báo tiếp nhận và tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Hướng Hóa năm học 2022-2023

16:2, Thứ Tư, 4-1-2023 1496 0

Căn cứ Công văn số 1447/SNVCCVC ngày 22/12/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị về việc thống nhất số lượng, định mức và chỉ tiêu sử dụng để tuyển dụng, tiếp nhận viên chức sự nghiệp của UBND huyện Hướng Hóa năm học 2022-2023; UBND huyện Hướng Hóa thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2022- 2023, cụ thể như sau:

I. Số lượng chỉ tiêu, trình độ và tiêu chuẩn theo vị trí việc làm cần tuyển: Số chỉ tiêu tuyển dụng: 89 chỉ tiêu, gồm:

1. Cấp mầm non: 27 chỉ tiêu, gồm:

- 26 giáo viên mầm non, trong đó ưu tiên tuyển dụng 20% người dân tộc thiểu số. Trường hợp tỉ lệ trúng tuyển giáo viên mầm non người dân tộc thiểu số khi tuyển dụng không đủ số lượng trúng tuyển theo quy định thì tiếp tục xét các trường hợp khác đủ điều kiện trúng tuyển có kết quả tổng điểm tuyển dụng cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

- 1 giáo viên mầm non thực hiện quy trình tuyển dụng đối với giáo viên hoàn thành nghĩa vụ giảng dạy tại Lào. Yêu cầu về trình độ: tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên chuyên ngành Giáo dục Mầm non.

2. Cấp tiểu học: 53 chỉ tiêu, gồm:

- Giáo viên văn hóa tiểu học: 37 chỉ tiêu, trong đó:

+ 36 giáo viên văn hóa tiểu học, trong đó ưu tiên tuyển dụng 10% người dân tộc thiểu số. Trường hợp tỉ lệ trúng tuyển giáo viên văn hóa tiểu học người dân tộc thiểu số khi tuyển dụng không đủ số lượng trúng tuyển theo quy định thì tiếp tục xét các trường hợp khác đủ điều kiện trúng tuyển có kết quả tổng điểm tuyển dụng cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

+ 1 giáo viên văn hóa tiểu học thực hiện quy trình tuyển dụng đối với giáo viên hoàn thành nghĩa vụ giảng dạy tại Lào.

Yêu cầu về trình độ: tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Giáo dục tiểu học.

- 7 giáo viên Tiếng Anh, yêu cầu tốt nghiệp trình độ đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh;

- 7 giáo viên giáo dục thể chất, yêu cầu tốt nghiệp trình độ đại học trở lên chuyên ngành Giáo dục thể chất hoặc chuyên ngành Huấn luyện thể thao có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm;

- 2 giáo viên Tin học, yêu cầu tốt nghiệp trình độ đại học trở lên chuyên ngành sư phạm Tin học hoặc chuyên ngành Công nghệ thông tin có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

3. Cấp trung học cơ sở: 9 chỉ tiêu, gồm:

- 2 giáo viên Tin học, yêu cầu tốt nghiệp trình độ đại học trở lên chuyên ngành sư phạm Tin học hoặc chuyên ngành Công nghệ thông tin có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

- 1 giáo viên Giáo dục thể chất, yêu cầu tốt nghiệp trình độ đại học trở lên chuyên ngành Giáo dục thể chất hoặc chuyên ngành Huấn luyện thể thao có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm;

- 2 giáo viên Khoa học trải nghiệm kiêm giáo viên Toán, yêu cầu tốt nghiệp trình độ đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Toán;

- 1 giáo viên Khoa học trải nghiệm kiêm giáo viên Hóa, yêu cầu tốt nghiệp trình độ đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Hóa học;

- 2 giáo viên Công nghệ, yêu cầu tốt nghiệp trình độ đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Công nghệ;

- 1 nhân viên giáo vụ, yêu cầu tốt nghiệp trình độ đại học sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm giáo vụ trở lên.

II. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có phiếu đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. Nguyên tắc và phương thức tuyển dụng:

1. Nguyên tắc tuyển dụng: Thực hiện việc tiếp nhận, tuyển dụng theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Tiếp nhận trước viên chức đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo vị trí việc làm.

- Sau khi tiếp nhận, nếu còn chỉ tiêu thì tuyển dụng các đối tượng thu hút theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 5/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

- Sau đó, nếu còn chỉ tiêu thì thực hiện tuyển dụng các đối tượng khác theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐCP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

2. Phương thức tuyển dụng: Xét tuyển.

2.1. Đối với các trường hợp tiếp nhận vào làm viên chức: Tổ chức sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người được đề nghị tiếp nhận.

2.2. Đối với các trường hợp thu hút: Thực hiện theo Điều 8, Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 5/12/2017 của Chính phủ, gồm: - Xét kết quả học tập và nghiên cứu (nếu có) của người dự tuyển.

- Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

2.3. Đối với các trường hợp còn lại: Tuyển dụng theo hình thức xét tuyển theo Điều 11, Mục 3, Chương II, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, được thực hiện theo 2 vòng như sau:

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

+ Hình thức thi: Phỏng vấn.

+ Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỷ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

+ Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

+ Thang điểm: 100 điểm. IV. Phiếu đăng ký dự tuyển; thời gian, địa điểm nhận phiếu đăng ký và phí dự tuyển:

1. Phiếu đăng ký dự tuyển:

- Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp 1 phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định (tùy theo đối tượng để sử dụng mẫu phiếu) tại Nghị định số 140/2017/ NĐ-CP ngày 5/12/2017 hoặc Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020).

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển được đăng tải trên Trang thông tin điện tử huyện Hướng Hóa (www.huonghoa.quangtri. gov.vn) và Trang thông tin điện tử Phòng Nội vụ (www.noivuhuonghoa.quangtri. gov.vn).

- Người đăng ký dự tuyển phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong phiếu đăng ký dự tuyển và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các nội dung kê khai trong phiếu.

2. Thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày kể từ ngày 23/12/2022.

3. Địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Nội vụ huyện Hướng Hóa, địa chỉ: Số 92, đường Hùng Vương, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

4. Phí dự tuyển: Thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Sẽ có thông báo sau.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển và tài liệu ôn tập: Sau khi tiếp nhận, tổng hợp và kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển, hội đồng xét tuyển viên chức huyện sẽ thông báo cụ thể trên Trang thông tin điện tử huyện Hướng Hóa tại địa chỉ (www.huonghoa. quangtri.gov.vn).

UBND huyện Hướng Hóa thông báo cho các thí sinh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký tham gia dự tuyển. Mọi thủ tục trực tiếp liên hệ Phòng Nội vụ huyện Hướng Hóa để biết thêm chi tiết (số điện thoại 02333.880.568 hoặc 0916.601.222).

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • Đang truy cập5
  • Hôm nay159
  • Tổng lượt truy cập2.842.085