Phóng sự - Huyện Hướng Hóa

 

Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Chương trình thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

15:2, Thứ Năm, 29-9-2022 2695 0

Sáng nay 29/9, UND huyện tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Bí thư Huyện ủy Nguyễn Tăng đã đến dự chỉ đạo hội nghị. Chủ tịch UBND huyện Đặng Trọng Vân và Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Quang Thuận chủ trì hội nghị.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Tăng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Theo báo cáo của Văn phòng điều phối nông thôn huyện, tính đến cuối năm 2021, tổng số tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới toàn huyện là 218 tiêu chí, bình quân đạt 11,47 tiêu chí/xã. Trong đó 5 xã được công nhận nông thôn mới, có 2 xã đạt 19 tiêu chí, 3 xã đạt 16 - 18 tiêu chí, 5 xã đạt từ 10 - 13 tiêu chí, 8 xã đạt 8 - 9 tiêu chí; 1 xã đạt 7 tiêu chí. Tổng nguồn vốn huy động xây dựng nông thôn mới là 410.177,8 triệu đồng, trong đó ngân sách Trung ương 216.868,6 triệu đồng; ngân sách địa phương 14.496,8 triệu đồng; vốn lồng ghép 172.009,9 triệu đồng; cộng đồng dân cư 9.067,8 triệu đồng. Bên cạnh những kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới có những khó khăn, vướng mắc, như nguồn vốn của Trung ương, tỉnh phân bổ cho xây dựng nông thôn kiểu mẫu còn hạn chế; do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thiên tai năm 2020 đã làm chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu đạt được bị giảm sút…


Tham gia thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích làm rõ những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị đề xuất những vấn đề thiết thực và thống nhất 10 giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2025 có 3 - 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, không còn xã dưới 15 tiêu chí; 5 - 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 2 - 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; tối thiểu 40% thôn, bản thuộc xã đặc biệt khó khăn đạt tiêu chuẩn nông thôn mới, trên 40% thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng 1,5 lần so với năm 2020. Đến năm 2030 có thêm ít nhất  2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, không còn xã đạt dưới 17 tiêu chí; có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; có tối thiểu 60% số thôn đạt chuẩn nông thôn mới 

Chủ tịch UBND huyện Đặng Trọng Vân kết luận hội nghị


Phát biểu lết luận hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Đặng Trọng Vân ghi nhận sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, địa phương và sự chung tay góp sức của người dân về xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua, đồng thời đồng chí yêu cầu các xã căn cứ vào quy định các bộ tiêu chí của UBND tỉnh ban hành và các văn bản hướng dẫn thực hiện của các bộ, sở, ngành tiến hành tổng rà soát, đánh giá hiện trạng nông thôn mới ở cấp xã, cấp thôn bản và đối chiếu kết quả so với cuối giai đoạn 2016 - 2020 để có kế hoạch triển khai thực hiện duy trì, nâng cao chất lượng và hoàn thiện các chỉ tiêu, tiêu chí, đáp ứng yêu cầu, tiến độ đề ra trong giai đoạn 2021 - 2025. Trong quá trình triển khai thực hiện phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị phụ trách, hướng dẫn tiêu chí cấp huyện và có sự thống nhất trong công tác chỉ đạo ở địa phương.


Trên cơ sở kết quả hiện trạng nông thôn mới đã rà soát, yêu cầu các địa phương, các cấp, ngành tập trung quán triệt, nâng cao vai trò, nhận thức cả hệ thống chính trị và Nhân dân về các chương trình mục tiêu quốc gia; bám sát các nội dung chính và giải pháp đã đề ra để xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện chương trình giai đoạn 2021 - 2025. Chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong triển khai thực hiện; lồng ghép các nguồn vốn, huy động các nguồn lực ngoài ngân sách, sự vào cuộc của các tổ chức, cá nhân, người dân và doanh nghiệp vào thực hiện xây dựng nông thôn mới. 


Căn cứ văn bản hướng dẫn của trung ương, của tỉnh để kiện toàn Ban Chỉ đạo, bộ phận giúp việc thực hiện Chương trình; phân công phân nhiệm cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo để triển khai thực hiện, tránh tình trạng “khoán trắng” cho cán bộ phụ trách lĩnh vực.


Các phòng, ngành chuyên môn cấp huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành chủ động hướng dẫn các địa phương thực hiện các tiêu chí được phân công phụ trách; đồng thời thực hiện có hiệu quả vai trò của đơn vị đỡ đầu, phụ trách theo phân công của Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện. Gắn trách nhiệm của các phòng, ban và căn cứ vào kết quả thực hiện để phân loại cuối năm… 


Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các cơ quan chủ quản thực hiện các Chương trình MTQG hướng dẫn các địa phương thực hiện lồng ghép các nguồn vốn đảm bảo thực hiện đúng định hướng, mục tiêu, quy định của chương trình nhưng phải hài hòa để phát triển tổng thể kinh tế - xã hội vùng nông thôn nhằm đạt mục tiêu trong xây dựng nông thôn mới.


Giao Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện theo dõi, phối hợp với các ngành hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện Chương trình; kịp thời tổng hợp báo cáo các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện. 


Tác giả: Nguyễn Đình Phục
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • Đang truy cập3
  • Hôm nay121
  • Tổng lượt truy cập2.905.372