Phóng sự - Huyện Hướng Hóa

 

Huyện ủy Hướng Hóa: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và ký cam kết trách nhiệm năm 2022.

13:53, Thứ Năm, 7-7-2022 909 0

Sáng nay 19/01, Huyện ủy Hướng Hóa đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 và tổ chức ký cam kết trách nhiệm tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo và người đứng đầu cấp ủy cơ quan, đơn vị với Ban thường vụ Huyện ủy năm 2022. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam đến dự chỉ đạo hội nghị. Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Tăng; Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Hồ Văn Vinh; Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Đặng Trọng Vân chủ trì hội nghị.

Các tổ chức đảng ký cam kết trách nhiệm với Ban Thường vụ Huyện uỷ

Năm 2021, bên cạnh những thời cơ và thuận lợi, tuy phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là hậu quả nặng nề mưa lũ năm 2020, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; song với sự quan tâm của Trung ương, tỉnh, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, 11/13 chỉ tiêu cơ bản về kinh tế - xã hội đều đạt và vượt so với kế hoạch, trong đó tổng giá trị sản xuất toàn huyện đạt hơn 38 nghìn tỉ đồng, đạt 210% kể hoạch; tổng thu ngân sách nhà nước trên 1.000 nghìn tỉ đống, đạt 173% kế hoạch, trong đó thu ngân sách trên địa bàn, đạt hơn 250 nghìn tỉ đồng, đạt 407% kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người 38,06 triệu đồng. Văn hoá - xã hội đều có những chuyển biến tích cực; quốc phòng - an ninh luôn được tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 
Đối với công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ luôn chú trọng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, dân vận và kiểm tra, giám sát. Nhờ vậy năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng cao, quản lý điều hành của chính quyền, hoạt động của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể ngày một hiệu quả; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội. Cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở đã triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh cho cán bộ, đảng viên.
Bằng nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã lãnh đạo triển khai thực hiện đồng bộ việc củng cố, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ các cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng hoạt động. Duy trì chế độ sinh hoạt đảng theo quy định, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng của các chi bộ, đảng bộ, thực hiện nghiêm túc tự phê bình, phê bình trong cấp uỷ, đảng viên và làm tốt công tác phát triển đảng viên, kết nạp 121 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn huyện lên 4.489 đồng chí. Qua phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, trong tổng số 43 tổ chức cơ sở đảng, có 7 đơn vị được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm tỉ lệ 16,3%; có 32 đơn vị được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm tỉ lệ 74,41%; có 3 đơn vị xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, chiếm tỉ lệ 6,97%; 1 đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ. Trong tổng số 4.271 đảng viên được đánh giá, có 647 đảng viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm tỉ lệ 15,14%; 3.389 đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm tỉ lệ 79,34%; 194 đảng viên xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, chiếm tỉ lệ 4,54%; 41 đảng viên xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 0,96%.

Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt cán bộ là người dân tộc Vân Kiều, Pa Kô, cán bộ cơ sở luôn đựơc quan tâm nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Phối hợp với các trường đại học và các trung tâm đào tạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp lớp Đại học Luật từ xa cho 77 sinh viên, tổ chức kỳ thi cuối cho 22 sinh viên Đại học Luật chính quy, văn bằng 2; mở 12 lớp với hơn 861 học viên là cán bộ, đảng viên tham gia. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng có nhiều chuyển biến tích cực đã góp phần quan trọng trong việc giữ gìn kỷ luật của Đảng, làm trong sạch tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Công tác vận động quần chúng đã có sự đổi mới về phương thức vận động, tập trung hướng về cơ sở, gắn bó mật thiết với dân, nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của quần chúng. Thông qua việc phát huy vai trò già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng, mô hình “Dân vận khéo”, giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh từ cơ sở, tạo được bầu không khí dân chủ cởi mở, tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi các chương trình hành động của địa phương, góp phần xây dựng cơ sở và huyện ngày một vững mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị nêu lên những tồn tại, thống nhất 9 nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện năm 2022 nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Hồ Đại Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Hồ Đại Nam, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ trong năm 2021, đồng thời đồng chí định hướng một số nội dung mà Đảng bộ cần tập trung chỉ đạo trong năm 2022, như: Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; nâng cao chất lượng công tác dân vận của cả hệ thống chính trị. Về thực hiện cam kết trách nhiệm là một trong những giải pháp để thực hiện tốt trách nhiệm và sự nêu gương của tập thể và người đứng đầu cấp uỷ, do vậy nội dung cam kết  cần ngắn gọn, sung tích đảm bảo các nội dung trọng tâm, trọng điểm mà trong năm 2022 của các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung lãnh đạo.

Về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đồng chí yêu cầu huyện cần tập trung thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống ttội phạm, nhất là tệ nạn ma tuý trên địa bàn; nhân rộng các mô hình kinh tế để thực hiện giảm nghèo bền vững, tăng thu nhập cho người dân; tiếp tục hỗ trợ các dự án điện gió đang triển khai trên địa bàn, đông thời cần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, khắc phục các tuyến đường bị hư hỏng trong quá trình thi công các dự án điện gió; tiếp tục thực hiện chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, xây dựng các kịch bản, phương án để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid - 19; rà soát lại quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn...

Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Tăng trao giấy khen của Ban Thường vụ Huyện uỷ cho 7 tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Hồ Văn Vinh và Chủ tịch UBND huyện Đặng Trọng Vân
trao giấy khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2017-2021)

Cũng nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hoá đã trao giấy khen cho 7 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021; 02 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền và 12 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền (2017 - 2021).

Cũng tại hội nghị 49 tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo và người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã ký cam kết trách nhiệm năm 2022 với Ban Thường vụ Huyện ủy.

Tác giả bài viết: Nguyễn Đình Phục

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • Đang truy cập2
  • Hôm nay126
  • Tổng lượt truy cập2.698.049