Phóng sự - Huyện Hướng Hóa

 

Xã Thuận nỗ lực xây dựng nông thôn mới

23:42, Thứ Bảy, 2-4-2022 803 0

Là xã vùng cao, biên giới của huyện Hướng Hóa. Những năm qua, tuy còn gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự quan tâm vào cuộc của cấp uỷ, chính quyền, mặt trận và các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là sự tham gia hưởng ứng tích cực, chung tay góp sức của Nhân dân nên quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới đã mang lại hiệu quả làm cho đời sống và cảnh quan bộ mặt xã Thuận ngày một đổi thay.

Trường Tiểu học xã Thuận được xây dựng kiên cố khang trang

Những ngày đầu năm mới 2022, chúng tôi trở lại xã Thuận, một trong 11 xã biên giới của huyện miền núi Hướng Hóa. Đề cập về quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới ở địa phương, Chủ tịch UBND xã Thuận Hồ A Dung cho biết, nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới vừa là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nên Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành sát đúng với tình hình thực tế, góp phần triển khai sâu rộng công tác xây dựng nông thôn mới toàn hệ thống chính trị. Nhờ vậy, trong quá triển khai thực hiện, tuy phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, như: Tập quán canh tác của người dân còn theo lối cổ truyền “phát, cốt, đốt, trĩa”, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn hạn chế, cơ sở hạ tầng xuống cấp, thiếu đồng bộ; thiên tai lũ lụt đã làm thiệt hại khá nặng nề, nhiều diện tích cây trồng bị hư hại, gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi, một số công trình giao thông, trường học bị hư hỏng... nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự hưởng ứng tham gia tích cực chung tay, góp sức của Nhân dân, nên đã mang lại những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Kinh tế phát triển, đời sống Nhân dân ngày càng cải thiện, văn hoá - xã hội đều có những chuyển biến tích cực; quốc phòng - an ninh được tăng cường, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Để nâng cao thu nhập cho người dân, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, xã Thuận đã xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá, phù hợp với điều kiện khí hậu, thời tiết và đất đai của địa phương. Theo đó, cùng với sự hỗ trợ, giúp đỡ của các cơ quan, đoàn thể về nguồn vốn, tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi, Đảng bộ, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể đã tập trung chỉ đạo, tuyên truyền, vận động Nhân dân chú trọng phát triển các loại cây trồng chủ lực của địa phương như chuối, sắn; trồng mới cao su, gừng, nghệ; tận dụng đất ven triền đồi trồng cây lương thực.