Chi tiết bài viết - Huyện Hướng Hóa

 

Hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

9:6, Thứ Tư, 17-1-2024 282 0

Chiều ngày 15/1/2024, UBND huyện tổ chức Hội đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Bí thư Huyện ủy Nguyễn Tăng; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hồ Văn Vinh; Chủ tịch UBND huyện Trần Bình Thuận; các đồng chí Ủy viên Thường vụ Huyện ủy; Thường trực HĐND huyện; các Phó chủ tịch UBND huyện đã đến dự. 

Quang cảnh hội nghị

Năm 2023, thực hiện chủ đề “Hành động quyết liệt, trách nhiệm kỷ cương, khai thác tiềm năng, phát triển toàn diện”, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Hướng Hóa đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu quyết liệt đạt được kết quả quan trọng, 7/9 chỉ tiêu cơ bản về kinh tế - xã hội đều đạt và vượt so với kế hoạch; trong đó tổng vốn đầu tư toàn xã hội hơn 3 nghìn tỉ đồng, vượt 3,6% kế hoạch; tổng giá trị sản xuất toàn huyện đạt hơn 22 nghìn tỉ đồng; Tổng thu ngân sách nhà nước hơn 1.000 tỉ đồng; tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 22,01%, giảm 4,44% so với năm 2022; thu nhập bình quân đầu người đạt 39,88 triệu đồng. Văn hóa, xã hội, giáo dục, đào tạo tiếp tục có những chuyển biến tích cực; công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân và an sinh xã hội luôn được chăm lo; quốc phòng, an ninh được tăng cường; quan hệ hữu nghị đặc biệt và tình kết nghĩa anh em với các huyện bạn Lào luôn được quan tâm, giữ vững an ninh biên giới quốc gia, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đặc biệt, năm 2023 huyện đã tập trung chỉ đạo và tổ chức thành công chuỗi hoạt động kỷ niệm 55 năm Chiến thắng Khe Sanh, giải phóng Hướng Hóa và hoàn thành xuất sắc diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, cấp xã. 

Năm 2024 là năm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, Hội nghị thống nhất đề ra các chỉ tiêu cơ bản, đó là: Tổng thu ngân sách Nhà nước trên 830 tỉ đồng, trong đó thu ngân sách trên địa bàn 75 tỉ đồng; thu nhập bình quân đầu người 43 - 45 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3% - 3,5%, tạo việc làm mới cho 1.300 - 1.400 lao động, tỉ lệ lao động qua đào tạo 49,98%, tỉ lệ tham gia bảo hiểm toàn dân 97%, tổng sản lượng lương thực có hạt 9.100 – 9.200 tấn,  tỉ lệ che phủ rừng 44%, tỉ lệ dân cư dùng nước hợp vệ sinh 80,5% …
Tại hội nghị UBND huyện thông qua Chương trình hành động thực hiện Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024.

Tham gia thảo luận tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, các xã, thị trấn thống nhất với báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024, đồng thời nêu lên những khó khăn, vướng mắc liên quan đến xây dựng nông thôn mới, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, phát triển du lịch… kiến nghị đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2024.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Tăng phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị Bí thư Huyện ủy Nguyễn Tăng đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2023, đồng thời đồng chí chỉ rõ những tồn tại hạn chế và định hướng những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện, như: trên cơ sở quy hoạch của tỉnh xây dựng quy hoạch vùng của huyện đảm bảo tính phát triển lâu dài; xây dựng chương trình phát triển đô thị, lập đề án nâng cấp đô thị; tập trung phát triển kinh tế, trong đó chú trọng thế mạnh về nông nghiệp, công nghiệp, thương mại; thực hiện có hiệu quả các đề án đã ban hành; khai thác có hiệu quả về đất đai, thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, tập trung thu ngân sách, quan tâm công tác bảo vệ rừng, vệ sinh môi trường, nâng cáo chất lượng giáo dục, sắp xếp lại mạng lưới trường lớp, nâng tỉ lệ trường chuẩn quốc gia, bảo tồn truyền thống văn hóa của các dân tộc; chăm lo gia đình chính sách, người nghèo; đẩy mạnh cải cách hành chính phục tốt người dân và doanh nghiệp; tăng cường công tác quốc phòng, an ninh.

Chủ tịch UBND huyện Trần Bình Thuận kết luân hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Trần Bình Thuận nhấn mạnh: Ngay sau Hội nghị này, các cơ quan, đơn vị; các cơ quan Trung ương trên địa bàn và UBND các xã, thị trấn bắt tay ngay vào việc xây dựng các kế hoạch, đề án để cụ thể hoá Chương trình hành động của UBND huyện, phân công, phân cấp rõ ràng gắn trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân đặc biệt là trách nhiệm của  người đứng đầu về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị phải tăng cường, củng cố và giữ gìn tinh thần đoàn kết, thống nhất; nỗ lực, cố gắng, quyết tâm, quyết liệt, sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; chủ động, tích cực thực hiện đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn theo thẩm quyền hoặc được phân cấp, ủy quyền theo quy định. 

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục tập trung phát triển nông nghiệp hàng hóa theo hướng hiện đại. Khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xúc tiến thương mại, kêu gọi thu hút đầu tư, phát triển các ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp có công nghệ hiện đại. Khuyến khích, tạo điều kiện thu hút các thành phần kinh tế đầu tư phát triển kinh doanh thương mại, dịch vụ. Đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, thu hút nhà đầu tư lớn vào đầu tư các sản phẩm du lịch, khai thác có hiệu quả, bền vững các loại hình và sản phẩm du lịch là thế mạnh của huyện. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, đặc biệt là nguồn vốn các Chương trình MTQG. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, giải phóng mặt bằng, thực hiện thủ tục các dự án trọng điểm của huyện. Thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, xử lý nợ đọng thuế. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo hoàn thành kế hoạch của năm 2024. Tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên; bảo vệ môi trường; chủ động ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai. 

Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho Nhân dân. Đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động; thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với gia đình liệt sỹ, thương binh và người có công với cách mạng. Tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; triển khai hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông. Nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, giáo dục đào tạo; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ, hạ tầng số. Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền các sự kiện, lễ hội của quê hương, đất nước; đảm bảo an ninh mạng, an ninh thông tin và hạ tầng kỹ thuật thông tin - truyền thông; triển khai hiệu quả Chương trình chuyển đổi số quốc gia. Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong toàn hệ thống chính trị. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nghiêm trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. 

Tiếp tục thực hiện các giải pháp củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc gắn kết chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, lợi ích quốc gia. Chỉ đạo đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm hình sự, các tệ nạn xã hội; Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp đấu tranh ngăn chặn hoạt động vận chuyển, tàng trữ, mua bán và sử dụng trái phép các chất ma túy. Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, giữ vững tình đoàn kết hữu nghị Việt - Lào, thực hiện tốt mối quan hệ hữu nghị với các huyện bạn, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nguyễn Đình Phục
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • Đang truy cập2
  • Hôm nay1913
  • Tổng lượt truy cập2.954.422