Chi tiết bài viết - Huyện Hướng Hóa

 

Mặt trận Hướng Hóa tham gia khôi phục sản xuất, tạo sinh kế cho người dân để giảm nghèo bền vững

23:56, Thứ Bảy, 2-4-2022 802 0

Hướng Hóa là huyện miền núi, vùng cao, biên giới, có đông đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống của Nhân dân còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, đặc biệt lại chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt mưa lũ lịch sử tháng 10 năm 2020 và dịch bệnh Covid-19 nên đời sống của người dân Hướng Hóa đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Thực hiện nhiệm vụ năm 2021, với vai trò, trách nhiệm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, tuyên truyền, vận động Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh... đã đặt ra yêu cầu đối với Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện là phải tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân khôi phục sản xuất, tạo sinh kế cho người dân sau thiên tai, mưa lũ, sớm ổn định đời sống.

Mặt trận huyện phối hợp với Hội yêu hoa lan Hướng Hóa hỗ trợ bò giống cho Nhân dân khôi phục sản xuất (Tháng 6/2021)

Thực hiện chủ đề lãnh đạo Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2021 “Hành động quyết liệt, khôi phục sản xuất, phát triển bền vững”, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và cơ sở đã tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt Kết luận số 15-KL/HU ngày 15/12/2020 của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện, Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 27/01/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; tập trung vận động Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ, hạn chế sự ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Xác định tuyên truyền, vận động phải đi đôi với hỗ trợ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã kêu gọi và tranh thủ các nguồn ủng hộ để giúp đỡ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, tạo sinh kế cho người dân để phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Năm 2021 đã tiến hành hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi với tổng trị giá 4.833.560.000đ, cụ thể: (1) Hỗ trợ cho 35 hộ gồm 35 con bò giống trị giá 700.000.000đ; (2) Hỗ trợ cho 193 hộ gồm 48.250 con cá trắm cỏ, 9.650 con cá mè, 11.580 con cá chép trị giá 155.400.000đ; (3) Hỗ trợ cho 23 hộ gồm 46 con lợn nái Mống Cái hậu bị sinh sản số tiền 193.200.000đ; (4) Hỗ trợ cho 121 hộ gồm 3.600 bầu cây giống mít siêu sớm da xanh giá trị 198.000.000đ; (5) Hỗ trợ cho 72 hộ gồm 144 con dê giống trị giá 604.800.000đ; (6) Hỗ trợ cho 100 hộ gồm 200 con lợn lai 50% máu ngoại trị giá 350.000.000đ; (7) Kêu gọi Hội yêu hoa lan Hướng Hóa hỗ trợ 100 con bò giống trị giá 2.000.000.000đ và 10.536 con ngan trị giá 632.160.000đ.

Tổ chức hỗ trợ xây dựng nhà ở cho những hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai mưa lũ, hỏa hoạn, di dời tái định cư đến nơi an toàn gồm 130 nhà với tổng số tiền 6.500.000.000đ: (1) Hỗ trợ nhà ở cho các hộ dân di dời, tái định cư tại xã Hướng Sơn gồm 45 nhà, trị giá 2.250.000.000đ; (2) Hỗ trợ nhà ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng mưa bão năm 2020 gồm 79 nhà, trị giá 3.950.000.000đ; (4) Hỗ trợ nhà ở khắc phục hậu quả thiên tai, thuộc Chương trình nối vòng tay nhân ái gồm 05 nhà, trị giá 250.000.000đ; (5) Hỗ trợ nhà ở cho 01 hộ dân bị hỏa hoạn tại xã Hướng Lập 50.000.000đ. Đang đề xuất và được Ban Cứu trợ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đồng ý hỗ trợ 29 nhà di dời tái định cư tại xã Hướng Lập, mỗi hộ 40.000.000đ, với tổng số tiền 1.160.000.000đ; đồng thời Công ty TNHH Thương Mại số 1 - Đoàn Luyến (Đông Hà, Quảng Trị) đồng ý hỗ trợ cho 29 nhà nêu trên gồm 1.200 tấm lợp (Fibro xi măng) trị giá khoảng 75.000.000đ, nhằm giúp các gia đình có điều kiện di dời tái định cư trong thời gian tới. Đã xây dựng mới và sửa chữa Nhà đại đoàn kết gồm 28 nhà, trị giá 780.000.000đ; trong đó xây mới 11 nhà trị giá 600.000.000đ, sửa chữa 17 nhà trị giá 180.000.000đ.

Đề xuất, kêu gọi sửa chữa, xây dựng các công trình phòng tránh thiên tai, khắc phục hậu quả mưa lũ, phục vụ đời sống dân sinh, góp phần hoàn thiện các thiết chế văn hóa nông thôn mới gồm 06 công trình, với tổng số tiền 6.380.000.000đ. Cụ thể: (1) Sửa chữa Trường Mầm non Tân Liên, xã Tân Liên, điểm trường chính với số tiền 400.000.000đ; (2) Sửa chữa Trường Mầm non A Túc, xã Lìa, điểm trường Húc - Palu số tiền 480.000.000đ (02 công trình này đã hoàn thành đưa vào sử dụng); (3) Nhà tránh lũ (kết hợp sử dụng làm nhà sinh hoạt cộng đồng) thôn Ta Cu, xã Húc số tiền 1.800.000.000đ do thành phố Hà Nội hỗ trợ; (4) Nhà tránh lũ thôn Hướng Hải, xã Hướng Phùng số tiền 1.200.000.000đ do tỉnh Bắc Giang hỗ trợ; (5) Nhà tránh lũ thôn A Quan, xã Lìa trị giá 2.000.000.000đ do tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ; (6) Sửa chữa Nhà tránh lũ thôn Thuận 1, xã Thuận trị giá 500.000.000đ do tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ.

Thường xuyên quan tâm thăm, động viên, giúp đỡ gia đình bị ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh, người nhiễm chất độc da cam - dioxin, người già yếu không nơi nương tựa, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Năm 2021, đã tổ chức thăm, tặng quà cho 1.414 hộ gia đình (đối tượng) với tổng số tiền 806.000.000đ; trong đó: (1) Thông qua Quỹ vì người nghèo và trích từ Quỹ vì người nghèo huyện để thăm, tặng quà 1.200 hộ gia đình, với tổng số tiền 590.000.000đ, hỗ trợ ốm đau 12 đối tượng với số tiền 12.000.000đ và hỗ trợ 01 nhà cháy số tiền 3.000.000đ. (2) Thông qua Quỹ cứu trợ và trích từ Quỹ cứu trợ huyện để thăm, tặng quà cho 200 hộ gia đình bị thiệt hại do bão lụt với trị giá 200.000.000đ (nguồn từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ); hỗ trợ 01 gia đình bị đuối nước 1.000.000đ. Ngoài ra, Mặt trận huyện còn kêu gọi đóng góp, ủng hộ các nguồn quỹ Covid-19 với số tiền 1.969.007.800đ để phục vụ công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ cho 1.547 người dân Hướng Hoá tại thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh lân cận gặp khó khăn do đại dịch.

Có thể nói những hoạt động trên đây của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hướng Hóa trong năm 2021 đã góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện kịp thời khôi phục sản xuất sau thiên tai, mưa lũ, tạo sinh kế cho người dân để phấn đấu giảm nghèo bền vững. Thông qua các hoạt động hỗ trợ để tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; vận động Nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện. Đây cũng chính là một trong những việc làm thiết thực nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Tư

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • Đang truy cập1
  • Hôm nay726
  • Tổng lượt truy cập3.008.718