Chi tiết bài viết - Huyện Hướng Hóa

 

Hướng Hoá: Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Dân số Việt Nam 26/12 (1961- 2021) và biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào dân số giai đoạn 2011- 2021

23:55, Thứ Bảy, 2-4-2022 823 0

UBND huyện Hướng Hoá vừa tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Dân số Việt Nam 26/12 (1961- 2021) và biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS- KHHGĐ) giai đoạn 2011- 2021. Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Hồ Văn Vinh; Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Nguyễn Văn Tư; Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Trọng Hổ; Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Nguyễn Hữu Thiện đã đến dự.

Lãnh đạo Chi cục DS KHHGĐ tỉnh trao giấy khen của Sở Y tế cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác DS-KHHGĐ

Cùng với ôn lại truyền thống 60 năm ngày truyền thống ngành dân số Việt Nam, khẳng định những đóng góp tích cực của ngành Dân số đối với sự phát triển của quê hương, đất nước. Trong giai đoạn 2011 - 2021 công tác DS- KHHGĐ ở huyện Hứớng Hoá đã đạt những kết quả khích lệ, tỷ suất sinh thô giảm từ 24,1% xuống còn 18,6%, bình quân mỗi năm giảm 0,56%; tỷ lệ phát triển dân số tự nhiện từ 1,8% xuống còn 1,5%; số con trung bình mỗi bà mẹ giảm từ 3,85% xuống còn 3,4%; tỷ lệ các các vợ chồng tự nguyện thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại tăng từ 54,3% lên 62,5%... Đạt được những kết quả nêu trên, trước hết là sự quan tâm của cấp uỷ đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là nỗ lực không ngừng nghỉ của những người làm công tác DS- KHHGĐ từ huyện đến cơ sở. Các chiến lược, đề án, chương trình về dân số được triển khai một cách đồng bộ, nhiều chương trình, mô hình có sức lan tỏa sâu rộng như: Truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ DS - KHHGĐ đến các xã có mức sinh cao, xã khó khăn; truyền thông lồng ghép chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân; phong trào xây dựng thôn, khu phố không có nguời sinh con thứ 3 trở lên... đã tạo ra chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mọi tầng lớp Nhân dân về DS - KHHGĐ, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.
 
Đến nay, toàn huyện có 61 thôn, khối, khóm phát động xây dựng mô hình không có người sinh con thứ 3 trở lên; 01 thôn duy trì 10 năm liên tục không có người sinh con thứ 3 trở lên; 01 thôn duy trì 5 năm và 6 thôn duy trì liên tục không có người sinh con thứ 3 trở lên; thành lập 14 mô hình Câu lạc bộ Tiền hôn nhân, Câu lạc bộ Người cao tuổi giúp người cao tuổi...