Hội đồng nhân dân - Huyện Hướng Hóa

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
  • Điện thoại cơ quan: 02333780127
  • Số fax: 02333780127


Hồ Văn Vinh

Chủ tịch

hovanvinh@quangtri.gov.vn

Hồ Ngọc Tình

Phó Chủ tịch

0989292444

hongoctinh@quangtri.gov.vn

Nguyễn Văn Tư

Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội

0974974000

nguyenvantu@quangtri.gov.vn

Trần Đình Trung

Trưởng Ban Pháp chế

0915316306

Hồ Thị Thu Hằng

Trưởng Ban Dân tộc

Trần Thị Sâm

Phó Ban Pháp chế

0918943108

tranthisam@quangtri.gov.vn

Hồ Thao Bôn Minh

Phó Ban Dân tộc

0949550638

hothaobonminh@quangtri.gov.vn

  • Đang truy cập3
  • Hôm nay745
  • Tổng lượt truy cập2.287.716