Hiệu quả Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Thứ hai - 17/08/2020 07:37 662 0
  Thời gian qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở huyện Hướng Hoá luôn được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các ban, phòng ngành, các đoàn thể từ huyện dến cơ sở quan tâm. Nhiều mô hình bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai sâu rộng trong quần chúng Nhân dân, đem lại hiệu quả cao, góp phần bảo vệ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Đồng chí Lê Minh Tuấn, TUV, BÍ thư Huyện ủy thăm và trao quà cho cán bộ, chiến sĩ Công an huyện bảo vệ Khu cách ly tập trung tại T51
Đồng chí Lê Minh Tuấn, TUV, BÍ thư Huyện ủy thăm và trao quà cho cán bộ, chiến sĩ Công an huyện bảo vệ Khu cách ly tập trung tại T51
       Là huyện miền núi biên giới, Hướng Hóa có đường biên giới dài 156km, tiếp giáp với các huyện: Sê Pôn, Mường Nòong, Sa Muội của 2 tỉnh SaVan Na Khệt và SaLaVăn của nước bạn Lào, có Cửa khẩu quốc tế, khu kinh tế Thương mại đặc biệt Lao Bảo, có huyết mạch Đường 9 đi qua địa phận của huyện nối liền với các nước trong khu vực. Nhận rõ đặc điểm địa lý, vị trí chiến lược quan trọng trong thế phòng thủ phía tây của tỉnh, của Quân khu và cả nước. Trong những năm qua, cùng với tập trung khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của quê hương, làm cho đời sống và cảnh quan từ trung tâm huyện lỵ cho đến các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới ngày một đổi thay. Hướng Hóa luôn xác định tầm quan trọng của phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhằm khơi dậy sức mạnh, tiềm lực to lớn của Nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh chính trị và phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Theo đó cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể địa phương, đặc biệt là lực lượng Công an đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động Nhân dân tham gia xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quóc”. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được tuyên truyền, phổ biến đến từng khu dân cư, gia đình, cơ quan, đơn vị. Trong đó, đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống tội phạm; nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự hòa giải về an ninh trật tự ngay tại cơ sở, bằng nhiều hình thức, như: Lồng ghép trong các buổi triển khai chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tổ chức các buổi tọa đàm gặp mặt, diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân”... Phát huy vai trò người uy tín, già làng, trưởng bản trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân thấy rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong tham gia giữ gìn an ninh trật tự; có ý thức chủ động tự bảo vệ, tự giác đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật; phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc trong bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
       Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tỏ quốc” được lồng ghép với việc triển khai thực hiện các phong trào, các cuộc vận động như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Dân vận khéo”, “Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”… do vậy đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia. Cùng với tiếp tục duy trì sử dụng 195 hòm thư tố giác tội phạm, cũng cố 181 Tổ hòa giải cơ sở với 1.160 Hòa giải viên chủ động giải quyết dứt điểm các mâu thuẩn nãy sinh ở địa bàn các thôn, bản; duy trì 13 mô hình tại các xã, thị trấn; 6 tháng đầu năm 2020, xây dựng mới 3 mô hình, gồm mô hình “Thôn không có tội pham và chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự an toàn về giao thông” ở xã Tân Long, mô hình “Giúp đở người tái hòa nhập cộng đồng và quản lý giáo dục đối tượng vi phạm ma tuý” ở xã Thanh; mô hình “Giúp đở, giáo dục người cai nghiện tại công đồng và cảm hóa giáo dục thanh thiếu niên vi phạm pháp luật” ở xã Thuận; mô hình “Thôn không có tội phạm và tệ nạn ma túy”, mô hình “Quản lý giáo dục trẻ em làm trái pháp luật” ở thị trấn Lao Bảo và mô hình “Liên gia tự quản” ở thị trấn Khe Sanh; 6 loại mô hình “camera an ninh”; 145 khu dân cư; 21 đơn vị xã, thị trấn, 15 cơ quan, 7 doanh nghiệp, 75 trường học đăng ký xây dựng đơn vị đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Một trong những nội dung trọng tâm trong xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” thời gian qua, là lực lượng Công an đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, địa phương tăng cường xây dựng, củng cố phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nhằm huy động đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự. Lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố, cơ quan, trường học, các tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở không ngừng được chăm lo, củng cố. Hằng năm huyện rà soát, tạo điều kiện cho 100% cán bộ Công an xã tham gia tập huấn nghiệp vụ tại Công an tỉnh và Công an huyện. Công an xã hiện nay có 252 đồng chí, trong đó có 62 đồng chí Công an chính quy, gồm 19 Trưởng Công an, 19 Phó Công an, 24 Công an viên và 190 đồng chí Công an viên không chuyên trách tại các thôn; 99 đông chí là lực lượng bảo vệ dân phố. Công tác xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương quan tâm chỉ đạo xây dựng và nhân rộng. Một số mô hình có tính xã hội hóa cao, được Nhân dân đồng tình hưởng ứng và đem lại hiệu quả thiết thực.
        Công tác phối hợp giữa lực lượng Công an, Quân sự, các Đồn Biên phòng đứng chân trên địa bàn và Hạt Kiểm lâm huyện đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đã tổ chức nhiều đơt tuyên truyền về chủ quyền biên giới, chủ quyền lãnh thổ quốc gia, cột mốc biên giới, hoạt động xâm nhập, vận chuyển ma tuý, hàng cấm, vật liệu nổ. Đồng thời vận động Nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, mạnh dạn tố giác tội phạm. Hằng năm tổ chức tuyên truyền pháp luật, phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, riêng 6 tháng đầu năm 2020 đã tổ chức 26 buổi, có 1130 người tham gia, tổ chức treo 30 băng rôn, pa nô; phát hành 360 tờ rơi tuyên truyền về giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ rừng ở địa phương.
        Thực tế trong những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Hướng Hoá đã khơi dậy sức mạnh, tiềm năng to lớn của Nhân dân các dân tộc trong huyện, tham gia bảo vệ  an ninh, trật tự, có tác dụng thúc đẩy các phong trào thi đua khác, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
        Để giữ vững tình hình an ninh trật tự, tiếp tục duy trì, phát triển phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thời gian đến, cùng với tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy; quản lý, điều hành của chính quyền; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong huyện, phát huy sức mạnh khối đoàn kết các dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hướng Hoá tiếp tục củng cố và duy trì có hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; giảm nghèo bền vững và phong trào thi đua yêu nước; Củng cố, kiện toàn lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ, các mô hình quần chúng tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các địa phương, đơn vị đảm bảo đủ về số lượng, nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, xây dựng khu dân cư trong sạch, lành mạnh không có tội phạm, tệ nạn xã hội. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; đẩy mạnh việc vận động toàn dân tích cực tham gia đấu tranh tố giác, phát giác các loại tội phạm... góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi, thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện ngày càng phát triển.
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Đình Phục

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây