Huyện Hướng Hóa

http://huonghoa.quangtri.gov.vn


Hội nghị Uỷ ban nhân dân huyện mở rộng cho ý kiến về các báo cáo trình Kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân huyện

Ngày 03 tháng 12 năm 2020, Uỷ ban nhân dân huyện họp phiên mở rộng để cho ý kiến hoàn chỉnh các Báo cáo trình Kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân huyện Khoá X, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Chủ trì hội nghị: Đồng chí Đặng Trọng Vân, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện; đồng chí Lê Quang Thuận, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện; đến dự hội nghị có đồng chí Hồ Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện cùng các đồng chí trong Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; tham dự hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện và đại diện lãnh đạo Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn.
Đồng chí Đặng Trọng Vân, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị (Ảnh: N.V.Tư)
Hội nghị Uỷ ban nhân dân huyện lần này có ý nghĩa quan trọng, Uỷ ban nhân dân huyện tập trung thảo luận và cho ý kiến đối với các dự thảo Báo cáo trình Kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân huyện Khoá X, nhiệm kỳ 2016 - 2020, gồm: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021. Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban nhân dân huyện năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021. Báo cáo tình hình xây dựng cơ bản năm 2020 và kế hoạch xây dựng cơ bản (ngân sách phân cấp huyện) năm 2021. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; kế hoạch, nhiệm vụ năm 2021. Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020, kế hoạch, nhiệm vụ năm 2021. Báo cáo tình hình thi hành Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Báo công tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020, công tác trọng tâm năm 2021.

Tại hội nghị, Uỷ ban nhân dân huyện đã tập trung trình bày, đi sâu thảo luận, phân tích, đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021; tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 và dự toán thu, chi ngân sách năm 2021; tình hình xây dựng cơ bản năm 2020 và kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2021; tình hình thực hiện đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Hầu hết các đại biểu đều tán thành nội dung các dự thảo báo cáo trình hội nghị, đồng thời bổ sung những kết quả đạt được trong năm 2020, tham gia ý kiến điều chỉnh một số chỉ tiêu, kế hoạch của năm 2021.

HoiNghiUB02
Đồng chí Lê Quang Thuận, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu, làm rõ thêm một số nội dung tại hội nghị (Ảnh: N.V.Tư)

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Trọng Vân, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện nhấn mạnh: Năm 2020, tình hình dịch bệnh Covid-19 và mưa lũ diễn biến phức tạp, gây thiệt hại nặng nề đến sản xuất và đời sống nhân dân, ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện kinh tế - xã hội của huyện nhà. Trên cơ sở bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 tại Kết luận số 09-KL/HU ngày 19/12/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 25/12/2019 của Hội đồng dân huyện, Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của Uỷ ban nhân dân huyện về Chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, Uỷ ban nhân dân huyện đã chỉ đạo, điều hành, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tập trung chỉ đạo phòng, chống và khắc phục hậu quả mưa lũ, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh và đạt được những kết quả khá quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Kinh tế chuyển dịch đúng hướng; tiềm năng, lợi thế được phát huy, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của địa phương. Ngành nông nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ, nhưng đã từng bước khôi phục sản xuất. Thương mại - dịch vụ duy trì phát triển trong điều kiện dịch bệnh Covid-19; giá cả các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu cơ bản ổn định, đảm bảo nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của nhân dân. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp phát triển tốt; thu hút được nhiều nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực năng lượng, điện gió. Cơ sở hạ tầng tiếp tục được đầu tư hoàn thiện, từng bước khắc phục các công trình bị thiệt hại do thiên tai. Công tác quản lý thu, chi ngân sách đảm bảo chặt chẽ, kịp thời chi phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh và khắc phục hậu quả mưa lũ. Văn hoá, xã hội, giáo dục, đào tạo tiếp tục có bước chuyển biến; y tế và nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ nhân dân được quan tâm, đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh; an sinh xã hội được đảm bảo; giải quyết tốt các chế độ, chính sách hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi Covid-19; cứu trợ kịp thời cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Quốc phòng - an ninh tiếp tục được củng cố và tăng cường.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm, đòi hỏi các cơ quan, đơn vị, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn cần sớm giải quyết để đẩy mạnh hơn nữa nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh trong năm 2021. Trong đó tập trung ưu tiên khắc phục hậu quả thiên tai, hồi phát triển sản xuất, đảm bảo sinh kế cho người dân sau mưa lũ; di dời khẩn cấp những hộ dân ở những nơi không an toàn, có nguy cơ sạt lở đất cao; không để người dân thiếu đói, không có chỗ ở; khắc phục, sửa chữa các công trình kết cấu hạ tầng bị hư hỏng; chuẩn bị sẵn sàng cây, con giống để phục hồi sản xuất nông lâm nghiệp. Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Khai thác và phát huy có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hợp lý, theo hướng bền vững. Tích cực phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19; giải quyết tốt các chế, độ, chính sách, đảm bảo an sinh xã hội. Nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Củng cố quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp chính quyền.

Đồng chí Đặng Trọng Vân yêu cầu các cơ quan, đơn vị và Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, huy động và tranh thủ mọi nguồn lực để khắc phục khó khăn, thử thách, tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra cho năm 2021. Giao Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu các ý kiến của các đại biểu dự hội nghị để điều chỉnh, bổ sung các báo cáo trình Kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân huyện Khoá X sắp tới.

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Tư

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây