Huyện Hướng Hóa

http://huonghoa.quangtri.gov.vn


Kết quả 5 năm (2016-2020) triển khai đại trà các mô hình học tập tại huyện Hướng Hóa

Thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020 và các Chỉ thị của Tỉnh ủy Quảng Trị, Kế hoạch của UBND tỉnh Quảng Trị về việc triển khai Đề án; 5 năm qua, huyện Hướng Hóa đã phát huy kết quả đạt được của các mô hình học tập để từng bước tổ chức xây dựng mô hình “Công dân học tập”, ‘Đơn vị học tập” cấp huyện theo các tiêu chí được Chính phủ phê duyệt tạo nên phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời sôi nổi, rộng khắp, xây dựng “Xã hội học tập” thực sự có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.
Hội nghị tổng kết Đề án xây dựng xã hội học tập
     Ban chỉ đạo huyện đã ban hành các văn bản để chỉ đạo triển khai; phổ biến quán triệt thực hiện Đề án 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản của Hội Khuyến học Việt Nam, của tỉnh liên quan đến học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện. Tổ chức triển khai đại trà đánh giá, xếp loại, công nhận các mô hình học tập theo Quyết định số 448/QĐ-HKHVN ngày 01/12/2015 của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và Kế hoạch 3012/KH-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về triển khai đánh giá công nhận các mô hình học tập giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
     Sau 5 năm thực hiện việc phát động, đăng ký và công nhận các mô hình học tập đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Phong trào xây dựng “Gia đình học tập” được lan tỏa rộng rãi, là cơ sở tạo nguồn nhân lực có kỹ thuật, có trí thức cao nhằm phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đã có 16.284 gia đình đăng ký gia đình học tập, trong đó có 14.461 gia đình đạt gia đình học tập, đạt tỷ lệ 88,8%. Phong trào xây dựng “Dòng họ học tập” được chú trọng, là chổ dựa tinh thần không thể thiếu trong hoạt động của cá nhân và gia đình, duy trì và phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Đã có 55 dòng họ đã phát động đăng ký “Dòng họ học tập” và đã công nhận 55 “Dòng họ học tập” đạt 100%. Phong trào “Cộng đồng học tập” thường xuyên được quan tâm, 100% thôn, bản, khối, khóm đều có chi hội khuyến học; toàn huyện có 149 “Cộng đồng học tập” thôn, bản, khối, khóm tổ chức phát động đăng ký “Cộng đồng học tập”. Xây dựng “Đơn vị học tập” được các cơ quan, đơn vị hưởng ứng, đã có 102 cơ quan, trường học, trạm y tế xã, thị trấn đăng ký đơn vị học tập đạt 100%, trong đó có 101 đơn vị đã được công nhận đơn vị học tập đạt 99 %. Xây dựng “Cộng đồng học tập” cấp xã, đã có 21/21 xã, thị trấn đăng ký thực hiện “Cộng đồng học tập” cấp xã, có 06 xã đã tổ chức hội nghị phát động, xây dựng kế hoạch hoạt động trên cơ sở cụ thể hóa 15 tiêu chí về xây dựng “Cộng đồng học tập” cấp xã. Hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng ngày càng đi vào chiều sâu, chất lượng; 21/21 xã, thị trấn có Trung tâm học tập cộng đồng và có 140 Trung tâm học tập cộng đồng vệ tinh thôn, bản, khối, khóm. Những mô hình học tập trong huyện đã có tác động trực tiếp và mang lại hiệu quả cao. Qua 5 năm tổ chức triển khai thực hiện các mô hình học tập, đến nay phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị học tập đã chuyển biến tích cực; nhận thức của cán bộ và nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của giáo dục người lớn và lợi ích thiết thực của việc học tập cho người lớn ngày càng nâng cao, các phong trào xây dựng các mô hình học tập đã tác động mạnh mẽ đến việc học tập thường xuyên trong mỗi gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị góp phần huy động tỷ lệ học sinh các bậc học đến trường đạt tỷ lệ cao, chất lượng học tập được nâng lên rõ rệt; các mô hình học tập đã góp phần thực hiện xóa đói giảm nghèo, cùng với toàn huyện giảm tỷ lệ đói nghèo từ 31,17% hộ nghèo, 6,99% hộ cận nghèo năm 2016 đến nay còn 18,25% hộ nghèo, 4,75% hộ cận nghèo.
     Thời gian tới huyện Hướng Hóa xác định tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các kết luận của Ban Bí thư, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị, Chương trình hành động của Ban Thường vụ Huyện ủy "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội tập”, phấn đấu mỗi tổ chức cơ sở Đảng, cán bộ đảng viên trở thành đơn vị học tập, cộng đồng học tập và gia đình học tập, làm nòng cốt trong việc xây dựng các mô hình học tập”. Phát huy kết quả đạt được của các mô hình học tập trên cơ sở để từng bước tổ chức xây dựng mô hình “Công dân học tập”, ‘Đơn vị học tập” cấp huyện, tạo nên phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời sôi nổi, rộng khắp, xây dựng “Xã hội học tập” thực sự có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đại phương.

Tác giả bài viết: Nguyễn Ngọc Tri

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây