Huyện Hướng Hóa

http://huonghoa.quangtri.gov.vn


Hướng Hoá: Phấn đấu mỗi năm giảm từ 10% - 15% số cặp tảo hôn ở các xã có tỉ lệ tảo hôn cao

UBND huyện Hướng Hóa vừa ban hành Đề án Giảm thiểu tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021 - 2025.
Tuyên truyền pháp luật về giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống
Theo đó, với mục tiêu là tạo sự thống nhất đồng thuận trong xã hội nhằm ngăn chặn tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, góp phần nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số; đề án đã đề ra các chỉ tiêu cụ thể. Theo đó, 100% lãnh đạo chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị, xã hội; trường cấp thôn, những người có uy tín trong cộng đồng, những hộ gia đình có con em trong độ tuổi vị thành niên, thanh niên ký cam kết thực hiện nội dung của đề án; phấn đấu 100% độ tuổi vị thành niên, thanh niên, các em học sinh tại trường THCS và THPT hiểu biết về Luật Hôn nhân và Gia đình, các văn bản liên quan đến trẻ em, bình đẳng giới và hậu quả của việc tảo hôn cận huyết thống; giảm bình quân 10 - 15%/năm số cặp tảo hôn đối với địa bàn các xã vùng dân tộc thiểu số có tỉ lệ tảo hôn cao. Đến năm 2025 phấn đấu ngăn chặn, hạn chế tình trạng tảo hôn trong vùng dân tộc thiểu số. Hằng năm, xây dựng và ban hành quy ước "Thôn không tảo hôn" cho 1 - 2 thôn, bản các xã có tỉ lệ tảo hôn cao; phấn đấu đến năm 2025 các xã có tỉ lệ tảo hôn cao trên địa bàn huyện thực hiện có hiệu quả và nhân rộng quy ước ra các thôn bản trong toàn xã.

Để thực hiện tốt các chỉ tiêu, đề án đã xác định nhiều nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, trong đó tập trung chỉ đạo ngăn chặn, phòng ngừa vấn nạn tảo hôn trên địa bàn huyện, đặc biệt là ở các xã có tỉ lệ tảo hôn cao, như Thuận, Thanh, Hướng Lộc, A Dơi, Ba Tầng, Húc, Hướng Tân, Hướng Linh, Hướng Phùng, Hướng Sơn, Hướng Việt, Hướng Lập. Đồng thời tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đối với công tác phòng, chống tảo hôn trên địa bàn; Phát huy vai trò của mặt trận và các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào xóa bỏ hủ tục lạc hậu; kiện toàn hệ thống làm công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em các xã, thị trấn...

Tác giả bài viết: Nguyễn Đình Phục

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây