Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 14 HĐND huyện khóa X

 Danh mục tài liệu Dự họp HĐND huyện ;
 Chương trình kỳ họp
1. Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân huyên khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 
2. Giấy mời 8h ngày 21/7/2020 dự kỳ họp thứ mười bốn, Hội đồng nhân dân khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021
3. Báo cáo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa X
4. Báo cáo kết quả hoạt động HĐND huyện 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2020
5. Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2020
6.Báo cáo của Tòa án nhân dân huyện về công tác 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020.
7. Báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự huyện về công tác 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020.
8. Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân huyện về công tác 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020.
9. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm và kế hoạch nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
10.Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và kế hoạch nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
11. Báo cáo của UBND huyện về quyết toán ngân sách nhà nước cấp huyện năm 2019.
12. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước cấp huyện năm 2019.
13. Báo cáo của UBND huyện về tình hình, kết quả thực hiện xây dựng cơ bản và các chương trình, dự án đầu tư 6 tháng đầu 
14. Báo cáo về công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và kế hoạch nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
15. Báo cáo về tình hình, kết quả 02 năm thực hiện
Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 31/7/2018 về việc thông qua Đề án nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn huyện Hướng Hóa giai đoạn 2018 - 2021.
16. Báo cáo  về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật
6 tháng đầu năm, kế hoạch nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
17. 
Báo cáo của UBND huyện về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và kế hoạch nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
18.
 Thông báo của UBMTTQ Việt Nam huyện về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020.

19. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội 6 tháng cuối năm 2020.
20. Báo cáo của Thường trực HĐND huyện về tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa X.

21. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2021.

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây