Hướng Hóa tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp cơ sở và hoàn thành công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện là tiền đề, cơ sở để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ sáu - 17/07/2020 15:10 946 0
 Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Huyện ủy Hướng Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở, đảm bảo quy trình, thời gian theo đúng quy định. Đến ngày 11/6/2020, 100% chi, đảng bộ cơ sở đã tổ chức thành công đại hội và công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ huyện hoàn thành là tiền đề, cơ sở để Hướng Hóa tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Quang cảnh Đại hội Đảng bộ Cơ quan Chính quyền huyện
Quang cảnh Đại hội Đảng bộ Cơ quan Chính quyền huyện
        Đảng bộ huyện Hướng Hóa có 43 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó 26 Đảng bộ, 17 chi bộ cơ sở, với 272 chi bộ trực thuộc và 05 Đảng bộ bộ phận, với 4.330 đảng viên. Nhằm đảm bảo đại hội đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra thành công, Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 141-KH/TU, ngày 01/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đến các tổ chức đảng, đảng viên trong toàn đảng bộ; đồng thời trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, Huyện ủy xây dựng Kế hoạch số 70-KH/HU, ngày 09/9/2019 về đại hội đảng các cấp trong huyện tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản có liên quan đến công tác chỉ đạo đại hội phù hợp với tình hình thực tế của Đảng bộ.
      Công tác chuẩn bị đại hội được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, thành lập các Tiểu ban: Văn kiện, Nhân sự, Tổ chức - Phục vụ đại hội; phân công thành viên các tiểu ban trực tiếp hướng dẫn các chi, đảng bộ trong việc chuẩn bị tổ chức đại hội; thành lập 08 Tổ theo dõi, chỉ đạo đại hội, 08 Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội tại cơ sở; phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện kịp thời hướng dẫn, kiểm tra, nắm tình hình, giải quyết, tháo gỡ khó khăn đối với các chi, đảng bộ trong việc tổ chức đại hội, nhất là Đảng bộ xã, được chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho Đảng bộ các xã, thị trấn và Đảng bộ Cơ quan được chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho đại hội của các chi, đảng bộ cơ sở ở các cơ quan, đơn vị, trường học. Qua đó, đã tập trung chỉ đạo tổ chức thành công đại hội điểm tại Đảng bộ xã Tân Thành, Đảng bộ Cơ quan Huyện ủy.
      Chia sẻ về một số kinh nghiệm tổ chức thành công Đại hội điểm, Tân Bí thư Đảng ủy xã Tân Thành Lê Bá Minh cho rằng, công tác chuẩn bị chu đáo là quan trọng nhất. Ngay từ khi có chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và được lựa chọn tổ chức đại hội điểm; Đảng ủy xã đã tập trung chuẩn bị chu đáo các nội dung và công việc theo yêu cầu, trong đó việc xây dựng dự thảo báo cáo chính trị được chuẩn bị chu đáo, công phu, tổ chức lấy ý kiến của các phòng, ban cấp huyện; các đồng chí nguyên lãnh đạo của xã và cán bộ, đảng viên. Vì vậy, Báo cáo chính trị trình bày tại đại hội được đại biểu thống nhất cao. Về nhân sự, Đảng ủy thực hiện đảm bảo đúng theo quy trình, quy định, trên cơ sở quy hoạch cán bộ, đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, cơ cấu; Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được đẩy mạnh; công tác lễ tân, khánh tiết được tổ chức chặt chẽ, chu đáo; do vậy, Đại hội Đảng bộ xã đã diễn ra trong không khí dân chủ, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, quy định Điều lệ Đảng, quy chế bầu cử trong Đảng và đã thành công tốt đẹp
      Với phương châm kế thừa, ổn định và phát triển, công tác nhân sự cấp ủy khóa mới tại các chi, đảng bộ được thực hiện theo đúng kế hoạch, hướng dẫn của Huyện ủy. Nguồn nhân sự được tổ chức khảo sát lấy ý kiến trong cấp ủy, cán bộ chủ chốt, nơi cư trú theo đúng hướng dẫn và trên cơ sở nguồn quy hoạch cán bộ từng đơn vị; có chú ý phát hiện những nhân tố đảm bảo yêu cầu, cơ cấu, đổi mới một phần ba tổng số ứng cử cấp ủy viên; công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy tại các đảng ủy xã, thị trấn tiến hành đồng thời với việc chuẩn bị nhân sự lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021 - 2026. Qua đó, nhân sự do cấp ủy khóa trước chuẩn bị đảm bảo về chất lượng, mang tính kế thừa, số lượng và cơ cấu hợp lý, gồm những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội.
       Các chi, đảng bộ thực hiện tốt công tác chuẩn bị, xây dựng nội dung văn kiện đại hội theo đúng hướng dẫn và sát với tình hình thực tế của địa phương, trong đó, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết trong 5 năm 2015 - 2020; đề ra các chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá mang tính khả thi trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Công tác tuyên truyền đại hội được chú trọng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Công tác phục vụ, khánh tiết đại hội được chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, trang nghiêm.
       Tính đến ngày 11/6/2020, 43/43 tổ chức đảng trên địa bàn huyện đã tổ chức thành công đại hội đảng cấp mình. Trong đại hội, chương trình diễn ra theo đúng hướng dẫn và hoàn thành tốt các nội dung đề ra; phát huy được dân chủ, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm cao của tập thể, cá nhân trong việc tham gia thảo luận tại đại hội; điều hành của đoàn chủ tịch chặt chẽ; việc bầu cử thực hiện nghiêm túc, đúng theo quy chế bầu cử trong Đảng; cấp ủy khóa mới được đại hội bầu đúng kế hoạch của Ban Thường vụ, các đồng chí trúng cử đều đạt tín nhiệm cao; đặc biệt Đại hội Đảng bộ xã Tân Thành và Đại hội Đảng bộ Cơ quan Huyện ủy bầu trực tiếp bí thư với số phiếu tín nhiệm 100%; tại đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, các chức danh chủ chốt, không có trường hợp bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND xã, thị trấn không trúng cử Ban Chấp hành hoặc không tái cử.
        Song song với tập trung chỉ đạo thành công đại hội của 43 tổ chức cơ sở đảng, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được triển khai chu đáo, đảm bảo chất lượng, tiến độ. Các văn kiên đại hội được chuẩn bị chu đáo, khoa học, công phu, đảm bảo quy trình, quy đinh, trong đó Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVI trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thông qua 4 hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, 7 hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy, 6 hội nghị Tiểu Ban Văn kiện. Theo đó, tại Đại hội các tổ chức cơ sở đảng đã có 250 lượt ý kiến tham gia; Thông qua tổ chức các hội nghị lấy ý kiến góp ý của các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo của huyện qua các thời kỳ; Hội nghị phản biện của Mặt trận và các đoàn thể đã có 107 ý kiến tham gia góp ý. Đặc biệt dự thảo Báo cáo chính trị và Chương trình hành động được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Huyện ủy, UBND huyện đã có 315 lượt ý kiến tham gia góp ý của các cấp, các ngành và Nhân dân. Tính đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện đã hoàn thành về văn kiện, nhân sự, công tác tuyên truyền và cơ sở vật chất phục vụ đại hội.
       Với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025  và công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện hoàn thành là tiền đề, cơ sở quan trọng để Hướng Hóa tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Đình Phục

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây