Đại hội Đảng bộ xã A Dơi lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ bảy - 23/05/2020 09:08 1.583 0
Ngày 21 và 22/5/2020, Đảng bộ xã A Dơi tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đặng Trọng Vân, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện; đồng chí Hồ Văn Vinh, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện.
Đồng chí Hồ Văn Vinh, UV BTV Huyện uỷ, PCT Thường trực HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Đồng chí Hồ Văn Vinh, UV BTV Huyện uỷ, PCT Thường trực HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của xã A Dơi đã đạt được những kết quả khá quan trọng trên nhiều mặt. Sản xuất nông lâm nghiệp có bước tăng trưởng khá; tổng diện tích các loại cây trồng đạt 1.215,5ha, trong đó cây hàng năm 688,7ha, cây lâu năm 526,8ha; một số cây trồng chủ lực như sắn, cao su được duy trì và phát triển tốt; đến nay toàn xã có 556,0ha sắn nguyên liệu, 460,0ha cao su. Ngày càng chú trọng áp dụng khoa học kỹ thuật vào phát triển chăn nuôi, nhất là khâu chọn giống và tiêm phòng dịch bệnh. Đến nay tổng đàn bò có 461 con, đàn dê 453 con, đàn lợn 107 con, đàn trâu 34 con và gia cầm các loại hơn 5.000 con. Công tác quản lý, chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng được quan tâm; đã hạn chế tình trạng đốt rừng làm nương rẫy, đồng thời thực hiện tốt việc giao đất, giao rừng cho hộ gia đình và cộng đồng quản lý.

Tích cực huy động nguồn lực, tranh thủ các nguồn vốn của các chương trình, dự án để đầu tư xây dựng và từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng ở nông thôn. Tập trung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. Trong 05 năm qua đã huy động trên 25 tỷ đồng để đầu tư, xây dựng các hạng mục như trường học, đường giao thông liên thôn, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay 100% thôn bản đã có đường bê tông, 99,8% hộ dùng điện lưới quốc gia; hệ thống cơ sở hạ tầng như điện, trường học, trạm y tế, đường giao thông, công trình nước tự chảy, các thiết chế văn hoá... đã có sự thay đổi rõ nét so với nhiệm kỳ trước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đời sống sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn xã.

Công tác giáo dục - đào tạo có bước phát triển đáng phấn khởi, tỷ lệ con em trong độ tuổi đến trường ngày càng cao, cơ sở vật chất trường lớp tiếp tục được đầu tư xây dựng. Văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ; đến nay 100% thôn bản được công nhận làng văn hoá cấp huyện. Công tác y tế và nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ nhân dân ngày càng được quan tâm hơn; đội ngũ cán bộ y tế được tăng cường; các chương trình y tế quốc gia, y tế cộng đồng cơ bản thực hiện có hiệu quả. Các chính sách xã hội được quan tâm thực hiện tốt. Công tác xoá đói giảm nghèo mặc dầu còn nhiều khó khăn so với các xã trong huyện, nhưng Đảng uỷ, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, xem đây là một trong những chỉ tiêu quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện suốt nhiệm kỳ. Quốc phòng - an ninh ngày càng được củng cố và tăng cường; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an ninh tôn giáo được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng. Đảng uỷ đã ngày càng quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; đã tổ chức tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với việc sắp xếp, kiện toàn, củng cố cán bộ trong hệ thống chính trị cơ sở có bước chuyển biến tích cực; đội ngũ cán bộ ngày càng được trẻ hoá, đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Công tác phát triển đảng viên được chú trọng, trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 37 quần chúng vào Đảng, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, công tác dân vận của Đảng ngày càng được chú trọng. Nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng, chất lượng hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân từng bước chuyển biến so với nhiệm kỳ trước.

Lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã A Dơi khoá mới (nhiệm kỳ 2020 - 2025)
Lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành khoá mới (nhiệm kỳ 2020 - 2025)
 
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hồ Văn Vinh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã A Dơi đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; tán thành với mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới; đồng thời yêu cầu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng uỷ cần tập trung lãnh đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá; chú trọng đầu tư thâm canh để nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm; duy trì phát triển chăn nuôi theo hướng chăn dắt, có chuồng trại; chú trọng công tác giao đất, giao rừng cho người dân và cộng đồng quản lý. Tiếp tục huy động tối đa các nguồn vốn đầu tư để xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng; đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Quan tâm xây dựng và phát triển văn hoá; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; thường xuyên làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân; quan tâm thực hiện tốt các chính sách, đảm bảo an sinh xã hội. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; ngăn ngừa và kiểm soát tốt tình hình ma tuý.

Đồng chí Hồ Văn Vinh cũng yêu cầu Đảng uỷ cần tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh. Thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí trong Đảng uỷ và cán bộ chủ chốt. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thường xuyên tự phê bình và phê bình, tăng cường đoàn kết nội bộ. Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Coi trọng công tác dân vận của Đảng và dân vận của chính quyền. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân xã; đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng. Phát huy dân chủ, huy động sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã khoá XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 08 đồng chí, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên gồm 07 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ xã khoá XIII đã bầu Ban Thường vụ Đảng uỷ gồm 03 đồng chí, bầu Bí thư và 02 Phó Bí thư Đảng uỷ đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, có đủ năng lực, trình độ, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống để lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Tư

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây