Quang cảnh Đại hội Đảng bộ huyện Hướng Hóa lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020  2025

Phiên trù bị Đại hội Đảng bộ huyện Hướng Hóa lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 •   30/07/2020 05:50:00 PM
 •   Đã xem: 730
 •   Phản hồi: 0
Chiều nay 30/7/2020, tại Hội trường HĐND&UBND huyện, Đảng bộ huyện Hướng Hóa đã tổ chức phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Phan Văn Phụng, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo và trưởng, phó phòng của Ban Tổ chức, UBKT Tỉnh ủy đã đến dự chỉ đạo và theo dõi đại hội. Tham dự đại hội có 251 đại biểu đại diện cho 4.330 đảng viên của 43 tổ chức cơ sở đảng.
Quang cảnh lớp Trung cấp lý luận Chính trị Hành chính

Hướng Hóa chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

 •   28/07/2020 10:59:00 AM
 •   Đã xem: 1343
 •   Phản hồi: 0
Huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) có hơn 9 vạn dân bao gồm có 3 dân tộc Kinh, Vân Kiều, Pa Kô sinh sống trên địa bàn 21 xã, thị trấn, trong đó có gần 50% là đồng bào dân tộc thiểu số, tập trung chủ yếu ở 14 xã vùng bản. Đảng bộ huyện hiện có 43 tổ chức cơ sở đảng, trong đó 26 Đảng bộ, 17 chi bộ cơ sở, với 272 chi bộ trực thuộc và 05 Đảng bộ bộ phận, với 4.330 đảng viên. Đội ngũ cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn và các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa quản lý là những người có chức vụ, có vai trò nòng cốt trong hệ thống chính trị của huyện, quyết định vào sự nghiệp xây dựng và phát triển trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng ở địa phương.
Khen thưởng đảng viên tiêu biểu nhân kỷ niệm 90 năm Ngày lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 2 (1930  2020)

Những chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng ở Hướng Hóa

 •   27/07/2020 07:45:00 AM
 •   Đã xem: 565
 •   Phản hồi: 0
   Để nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, thực sự là hạt nhân chính trị lãnh đạo toàn diện trên mọi lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tổ chức, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, trường học trong huyện. Trong quá trình thực hiện vai trò lãnh đạo, Đảng bộ huyện Hướng Hóa luôn xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, để từ đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, cũng như góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
Quang cảnh Hôi nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 23

Chủ động đổi mới, sáng tạo, phấn đấu xây dựng Hướng Hoá phát triển nhanh bền vững

 •   20/07/2020 03:53:00 PM
 •   Đã xem: 420
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hướng Hoá lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, thời gian qua, với quyết tâm chính trị cao của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Quang cảnh Đại hội Đảng bộ Cơ quan Chính quyền huyện

Hướng Hóa tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp cơ sở và hoàn thành công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện là tiền đề, cơ sở để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025

 •   17/07/2020 03:10:00 PM
 •   Đã xem: 1148
 •   Phản hồi: 0
 Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Huyện ủy Hướng Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở, đảm bảo quy trình, thời gian theo đúng quy định. Đến ngày 11/6/2020, 100% chi, đảng bộ cơ sở đã tổ chức thành công đại hội và công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ huyện hoàn thành là tiền đề, cơ sở để Hướng Hóa tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Đồng chí Đặng Trong Vân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Chính quyền huyện phát biểu khai mạc đại hội (Ảnh: N.Đ.P)

Đại hội Đảng bộ Cơ quan Chính quyền huyện Hướng Hoá lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 •   12/06/2020 06:09:00 AM
 •   Đã xem: 1613
 •   Phản hồi: 0
Trong 2 ngày 10 - 11/6/2020, Đảng bộ Cơ quan Chính quyền huyện Hướng Hoá tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Lê Minh Tuấn, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ; đại diện các Ban Đảng, Văn phòng Huyện uỷ đã đến dự chỉ đạo và theo dõi đại hội.
Đồng chí Phạm Anh Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện phát biểu chỉ đạo đại hội

Đại hội Chi bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 •   12/06/2020 05:59:00 AM
 •   Đã xem: 1097
 •   Phản hồi: 0
Ngày 10/6/2020, Chi bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông tổ chức Đại hội lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đống chí Phạm Anh Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện; đại diện các Ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy đã đến dự chỉ đạo, theo dõi đại hội.
Đồng chí Hồ Văn Vinh, UVTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện phát biểu chỉ đạo đại hội

Đại hội Chi bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hướng Hoá lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 •   09/06/2020 08:21:00 PM
 •   Đã xem: 1549
 •   Phản hồi: 0
Ngày 09/6/2020, Chi bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hướng Hoá tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Hồ Văn Vinh, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; đồng chí Phạm Trọng Hổ, Huyện uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Phan Văn Pháp, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; đại diện các Ban Đảng, Văn phòng Huyện uỷ đã đến dự chỉ đạo và theo dõi đại hội.
Đồng chí Hồ Văn Vinh, UVTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện phát biểu chỉ đạo đại hội

Đại hội Đảng bộ xã Hướng Lộc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 •   09/06/2020 08:12:00 PM
 •   Đã xem: 1238
 •   Phản hồi: 0
Trong 2 ngày 08-09/6/2020, Đảng bộ xã Hướng Lộc, huyện Hướng Hoá tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Hồ Văn Vinh, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; đồng chí Phạm Trọng Hổ, Huyện uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, Văn phòng Huyện uỷ, các phòng, ban, đơn vị liên quan đã đến dự chỉ đạo và theo dõi đại hội.
Quang cảnh hội nghị

Huyện ủy Hướng Hóa: Hội nghị lấy ý kiến đóng góp của các Ban Đảng Tỉnh ủy vào Dự thảo (lần 3) Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 •   09/06/2020 06:50:00 AM
 •   Đã xem: 1333
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/6/2020, Huyện ủy Hướng Hóa đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia của các đồng chí lãnh đạo các Ban Đảng Tỉnh ủy vào Dự thảo (lần 3) Báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XVI, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Lê Minh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đồng chí Đặng Trọng Vân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo các Ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện; Tổ Biên tập văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện.
Đồng chí Hồ Thi Thu Hằng, Ủy viên Thường vụ trực, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy phát biểu chỉ đạo đại hội

Đại hội Chi bộ trường Trung học Phổ thông Hướng Hóa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 •   08/06/2020 11:20:00 AM
 •   Đã xem: 1327
 •   Phản hồi: 0
Ngày 07/6/2020, Chi bộ trường Trung học Phổ thông Hướng Hóa đã tổ chức Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, Ủy viên Thường vụ trực, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đã đến dự chỉ đạo đại hội.
Đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyên ủy phát biểu chỉ đạo đại hội

Đại hội Chi bộ Trường Trung học Phổ thông Hướng Phùng lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 •   06/06/2020 07:32:00 PM
 •   Đã xem: 1393
 •   Phản hồi: 0
Ngày 06/6/2020, Chi bộ trường Trung học Phổ thông Hướng Phùng đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đã đến dự chỉ đạo đại hội.
Đồng chí Hồ Sỹ Nhung, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện phát biểu chỉ đạo đại hội

Đại hội Chi bộ trường Trung học Phổ thông Lao Bảo lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 •   06/06/2020 07:36:00 AM
 •   Đã xem: 2090
 •   Phản hồi: 0
Ngày 05/6/2020, Chi bộ Trường Trung học Phổ thông Lao Bảo đã tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Hồ Sỹ Nhung, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện đã đến dự chỉ đạo đại hội.      
Đồng chí Lê Quang Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo đại hội

Đại hội Đảng bộ xã Húc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 •   06/06/2020 07:27:00 AM
 •   Đã xem: 817
 •   Phản hồi: 0
Trong 2 ngày 04-05/6/2020, Đảng bộ xã Húc, huyện Hướng Hóa tổ chức Đại hội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lê Quang Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; dồng chí Phạm Trọng Hổ, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy, các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện đã đến dự chỉ đạo và theo dõi đại hội.        
Đồng chí Đặng Trọng Vân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo Đại hội (Ảnh: N.V.Tư)

Đảng bộ xã Hướng Phùng tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 •   05/06/2020 11:09:00 AM
 •   Đã xem: 644
 •   Phản hồi: 0
Ngày 04 và 05/6/2020, Đảng bộ xã Hướng Phùng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đặng Trọng Vân, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện; đồng chí Hồ Thị Minh, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ; đồng chí Hồ Văn Vinh, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện.
Đồng chí Lê Minh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tổng kết hội nghị

Huyện ủy Hướng Hóa lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 •   05/06/2020 09:13:00 AM
 •   Đã xem: 1507
 •   Phản hồi: 0
Ngày 04/6/2020, Huyện ủy Hướng Hóa đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia của các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện hiện nghỉ hưu trên địa bàn huyện vào Dự thảo (lần 3) Báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XVI, trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Lê Minh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đồng chí Đặng Trọng Vân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện qua các thời kỳ; Tổ Biên tập văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện, lãnh đạo một số phòng, ban, cơ quan thuộc huyện.
Đồng chí Đặng Trọng Vân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Công an huyện nhiệm kỳ 2020  2025

Đại hội Đảng bộ Công an Hướng Hóa nhiệm kỳ 2020 - 2025

 •   04/06/2020 09:59:00 AM
 •   Đã xem: 881
 •   Phản hồi: 0
Trong 2 ngày 02 - 03/6/2020, Đảng bộ Công an huyện Hướng Hóa tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí đại tá Nguyễn Đức Cảm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tinh; đồng chí Đặng Trọng Vân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã đến dự chỉ đạo đại hội.
Lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 •   01/06/2020 02:49:00 PM
 •   Đã xem: 3264
 •   Phản hồi: 0
Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XVI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Lấy ý kiến góp ý của các cơ quan chuyên ngành, nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ và các tầng lớp nhân da)
Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện uỷ về lấy ý kiến tham gia vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội

Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện uỷ về lấy ý kiến tham gia vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội

 •   01/06/2020 02:32:00 PM
 •   Đã xem: 2670
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch số 91-KH/HU ngày 20 tháng 5 năm 2020 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về lấy ý kiến tham gia vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây