Chi tiết bài viết - Huyện Hướng Hóa

 

Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XI

10:47, Thứ Hai, 5-9-2022 1171 0

1. QĐ triệu tập kỳ họp thứ 7 
2. Giấy mời 
3. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND 6 thang đầu năm 2022 
4. Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 7 
5. Tờ trình phê duyệt bổ sung công trình 
Dự thảo Nghị quyết kèm theo 
6. Tờ trình về nhiệm vụ phát triển KT - XH, QP-AN 
Dự thảo Nghị quyết kèm theo 
7. Tờ trình đề nghị phê chuẩn quyết toán thu NSNN trên địa bàn, chi ngân sách địa phương  
Dự thảo Nghị quyết kèm theo 
8. Tờ trình đề nghị thông qua đề án phát triển quỹ đất 
Dự thảo Nghị quyết kèm theo
Đề án phát triển quỹ đất 
9. Tờ trình đề nghị thông qua đề án chuyển đổi, phục hồi diện tích cây trồng kém hiệu quả 
Dự thảo Nghị quyết kèm theo
Đề án chuyển đổi, phục hồi diện tích cây trồng kém hiệu quả
10. Báo cáo giải quyết các ý kiến của cử tri trước kỳ họp thứ 5 
11. Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng quý II 
12. Báo cáo tình hình công tác thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 
13. Báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2021 
14. Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm 2022 
15. Báo cáo tình hình thực hiện công tác xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2022 
Biểu mẫu gửi kèm
16. Báo cáo tình hình KTXH, QPAN 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6th cuối năm 2022 
17. Báo cáo kết quả thục hành tiết kiệm, chống lãng phí 
18. Báo cáo công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 
19. Báo cáo tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 08 
20. Báo cáo tổng kết tác triển khai thục hiện NQ 03 
21. Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện NQ 09  
Biểu mẫu kèm theo
22. Báo cáo công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2022 
23. Báo cáo công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 
24. Tờ trình về dự kiến chương trình giám sát 
25. Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế 
26. Tờ trình đề nghị điều chuyển vốn XDCB do huyện quản lý
Tài liệu cập nhật ngày 20/7/2022
27. Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm của Ban Dân tộc HĐND huyện 
28. Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm của Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện 
29. Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc trình Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện 
30. Báo cáo kết quả hoạt động 6t tháng đầu năm 2022 của Ban Pháp chế HĐND huyện 
Tài liệu cập nhật ngày 22/7/2022 
31. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội 
32. Thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 
33. Chương trình làm việc kỳ họp thứ 7
34. Gợi ý thảo luận

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • Đang truy cập2
  • Hôm nay61
  • Tổng lượt truy cập2.195.453