Xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo bền vững

Thứ năm - 28/05/2020 15:32 287 0
Xã Tân Thành là xã biên giới nằm trên trục hành lang kinh tế Đông Tây. Toàn xã có 7 thôn, bản; 1.024 hộ, 3.987 khẩu. Tổng diện tích đất tự nhiên 4.571,33ha. Quá trình nỗ lực vươn lên, thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo bền vững đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.
BCĐ Giảm nghèo bền vững huyện tổ chức giám sát tại xã Tân Thành
BCĐ Giảm nghèo bền vững huyện tổ chức giám sát tại xã Tân Thành
     Đã thực hiện tốt việc chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình; Thực hiện Nghị Quyết 76/2014/QH13 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020; Quyết định số 2324/QĐ-TTg ngày 19/12/2014 của Thủ tướng chính Phủ ban hành kế hoạch hành động triển khai Nghị Quyết số 76/2014/QH13 của Quốc hội. Đảng ủy xã Tân Thành đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về công tác giảm nghèo; xây dựng Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 05/12/2016 về thực hiện Chương trình mục tiêu Giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã giai đoạn 2016 - 2020, với mục tiêu hộ nghèo toàn xã đến năm 2020 giảm còn dưới 5% theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2016 - 2020; UBND xã xây dựng Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 25/02/2019 về thực hiện công tác giảm nghèo năm 2019; Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 25/3/2020 về thực hiện công tác giảm nghèo năm 2020.
     Cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, đời sống dân sinh được quan tâm đầu tư từng bước được cải thiện và nâng cao. Các chương trình y tế, giáo dục, mạng lưới thông tin tuyên truyền được các ngành quan tâm đã đáp ứng nhu cầu phục vụ cho nhân dân và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng được đẩy mạnh. Chất lượng giáo dục ngày càng tăng, công tác phổ cập giáo dục tiếp tục được duy trì. Công tác phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân đạt kết quả tốt. Nhiều hộ gia đình được đầu tư thoát nghèo một cách bền vững. Qua công tác tuyên truyền, giáo dục người nghèo, đã nắm bắt thêm được nhiều tâm tư, nguyện vọng của người nghèo, từ đó đề ra những chính sách phù hợp hơn giúp cho người nghèo an tâm sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Các chính sách vốn vay được tăng dần hàng năm, việc xét cho vay vốn dần dần khắc phục được tình trạng cho vay không đúng đối tượng, sử dụng vốn không đúng mục đích. Từ đó, đã giúp cho các đối tượng cần vay vốn có điều kiện làm ăn phát triển kinh tế. Đời sống của nhân dân được cải thiện đáng kể, bộ mặt nông thôn được khởi sắc, khoảng cách giàu nghèo được thu hẹp dần, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã đầu năm 2016 là 162 hộ; 729 khẩu, chiếm tỷ lệ 17,59% đến nay hiện còn 50 Hộ nghèo, 194 khẩu chiếm tỷ lệ 4,88%; 93 Hộ cận nghèo, 471 khẩu chiếm tỷ lệ 9,08%.
     Đã thực hiện tốt việc chỉ đạo, triển khai thực hiện các chính sách, dự án hỗ trợ giảm nghèo: Chính sách vay vốn ưu đãi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đạt kết quả cao, huy động được nhiều nguồn vốn qua nhiều kênh khác nhau như kênh hộ nghèo, cận nghèo, chương trình tín dụng ưu đãi học sinh sinh viên, nhà ở hộ nghèo, chương trình hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, hộ gia đình sản xuất kinh doanh, nước sạch vệ sinh môi trườngvới 606 hộ được vay, tổng dư nợ các chương trình tín dụng là 26.787.786.271 đồng. Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm cho lao động nghèo được thường xuyên quan tâm đã thực hiện tốt các chế độ, chính sách hỗ trợ học nghề cho người nghèo, cận nghèo, cơ bản đáp ứng được nhu cầu và nguyện vọng của người nghèo. Thực hiện tốt Chính sách khuyến nông, lâm, ngư và phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề; năm 2019 Chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất cho 27 hộ hưởng lợi với tổng số vốn là 232.900.000 đồng. Về Chính sách hỗ trợ về giáo dục đào tạo đã chỉ đạo các trường học thực hiện tốt chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh thuộc hộ gia đình nghèo và cận nghèo trên địa bàn xã đảm bảo 100% học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được miễn giảm và hỗ trợ chi phí học tập theo quy định. Năm 2019 và năm 2020 có 230 học sinh được hỗ trợ chi phí học tập, với tổng số tiền hỗ trợ là 116.100.000 đồng. Thực hiện có hiệu quả Chính sách hỗ trợ về y tế. Các đối tượng thuộc chính sách hỗ trợ trên địa bàn xã đều được cấp thẻ bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ 100%; giúp cho người nghèo, người cận nghèo, người đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận với các dịch vụ và hưởng chính sách khám chữa bệnh; từ năm 2019 đến nay có 1.300 số lượt người khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT với tổng kinh phí là 211.126.981đồng. Chính sách hỗ trợ về nhà ở từ Quỹ (ngày vì người nghèo) và các nguồn tài trợ trên địa bàn thường xuyên chú trọng; Năm 2019 đến nay thực hiện vận động Quỹ được 14.290.000 đồng; Tiếp nhận nguồn hỗ trợ từ cấp trên về việc xây dựng 01 nhà Đại đoàn kết, 01 nhà tình nghĩa với tổng số tiền là 90.000.000 đồng. Thực hiện tốt Chính sách hỗ trợ người nghèo, hộ dân tộc thiểu số tiếp cận các dịch vụ trợ giúp pháp lý; hàng năm có kế hoạch triển khai tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý trực tiếp về các vấn đề liên quan đến Luật hộ tịch, khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài và các vấn đề về chế độ chính sách. Chính sách hỗ trợ người nghèo hưởng thụ văn hoá, thông tin được quan tâm đúng mức. Các đối tượng thuộc Chương trình chính sách giảm nghèo đều được hưởng thụ các hoạt động về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; phát huy hệ thống truyền thanh của xã; năm 2020 tiếp nhận, lắp đặt 136 đầu thu truyền hình số vệ tinh dành cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Ngoài ra, thực hiện tốt việc huy động nguồn lực bên ngoài ngân sách phục vụ công tác giảm nghèo, tích cực phối hợp vận động các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người đồng báo dân tộc thiểu số trên địa bàn xã 933 xuất quà, tổng số tiền là 250.750.000đồng.
     Thời gian tới, xã Tân Thành tiếp tục đẩy mạnh việc huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để thực hiện chính sách xã hội, từng bước nâng cao mức sống, thu nhập và hưởng thụ các dịch vụ xã hội cơ bản như: Y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện, đặc biệt là hộ nghèo, hộ cận nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phấn đấu đạt các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể: giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 từ 0,5 - 1%; 100% hộ nghèo được tiếp cận dịch vụ khám, chữa bệnh khi đau ốm; 100% người nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế; có 100% người dân được mua bảo hiểm y tế; có 99% hộ nghèo có nhà ở đảm bảo về chất lượng; 100% hộ nghèo được sử dụng nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 85% hộ nghèo có nhà tiêu hợp vệ sinh; 90% hộ nghèo sử dụng dịch vụ viễn thông, 89% hộ nghèo có tài sản phục vụ tiếp cận thông tin; 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo có đủ điều kiện theo quy định được vay vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội; 80 - 90% lượt hộ nghèo được trợ giúp pháp lý miễn phí, tạo điều kiện cho người nghèo hiểu biết quyền, nghĩa vụ của mình, chủ động tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Nhà nước để vươn lên thoát nghèo; 100% hộ nghèo được hỗ trợ các chế độ, chính sách theo quy định của Nhà nước; 100% Cán bộ, công chức, thành viên Ban giảm nghèo xã được tập huấn về kiến thức, kỹ năng quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, chính sách giảm nghèo.

Tác giả bài viết: Nguyễn Ngọc Tri

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây