Kỷ niệm 24 năm Ngày thành lập Ngày khuyến học Việt Nam (02/10/1996 - 02/10/2020)

Thứ tư - 30/09/2020 16:17 130 0
Vào thập kỷ cuối cùng của thế kỷ XX, đứng trước yêu cầu xây dựng một đất nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong xu thế phát triển kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế, giáo dục không chỉ đóng khung trong phạm vi nhà trường chính quy mà phải mở ra những hình thức học tập không chính quy ngoài xã hội, không chỉ dựa vào hệ thống giáo dục ban đầu, mà còn phải có những thành quả của hệ thống giáo dục tiếp tục. Trong điều kiện ấy, Đảng và Nhà nước đã quyết định thành lập một tổ chức xã hội có chức năng vận động toàn dân học tập. Ngày 29/2/1996, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 112/QĐ-TTg cho phép thành lập “Hội Khuyến khích và phát triển giáo dục Việt Nam” (Gọi tắt là Hội Khuyến học Việt Nam); ngày 16/9/2008, Chính phủ có Quyết định 1271-TTg lấy ngày 02/10 là ngày Khuyến học Việt Nam.
Công tác khuyến học hỗ trợ đào tạo đội ngũ lao động chất lượng cao góp phần xây dựng quê hướng Hướng Hóa phát triển, khởi sắc
Công tác khuyến học hỗ trợ đào tạo đội ngũ lao động chất lượng cao góp phần xây dựng quê hướng Hướng Hóa phát triển, khởi sắc
     Ngày 02/10 không chỉ là mốc son đánh dấu sự ra đời của Hội Khuyến học Việt Nam, với sứ mệnh lớn lao là “khuyến học, khuyến tài, xây dựng cả nước trở thành một xã hội học tập (XHHT) mà còn là Ngày Khuyến học Việt Nam để động viên các tầng lớp nhân dân, các tổ chức xã hội tham gia công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng cả nước trở thành một XHHT tôn vinh gương sáng hiếu học, tập thể cá nhân có thành tích trong công tác khuyến học, khuyến tài. 24 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Khuyến học Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ cả về bề rộng và chiều sâu, đến nay 100% đơn vị hành chính cấp huyện có tổ chức hội; trên 99 % đơn vị hành chính cấp xã có hội cơ sở. Nhiều khu dân cư, tổ dân phố, bản, làng, đến các dòng họ, cơ quan, doanh nghiệp đã có các chi hội, ban khuyến học để tổ chức các hoạt động khuyến học, khuyến tài, với trên 14,5 triệu hội viên (chiếm gần 16% dân số cả nước). Những con số trên khẳng định sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, sự đồng tình, hưởng ứng của nhân dân cả nước đối với chủ trương đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của Đảng và Nhà nước ta. Trong quá trình hoạt động, Hội Khuyến học Việt Nam luôn xác định "xây dựng xã hội học tập từ cơ sở" làm mục tiêu và nội dung hoạt động. Từ đó, đã chủ động và sáng tạo xây dựng được các mô hình hoạt động sâu rộng trong nhân dân. Các mô hình: Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cụm dân cư khuyến học, các Quỹ phát triển tài năng và nhân tài đất nước ngày một phát triển, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo. Hội đã vận động và xây dựng được hàng triệu gia đình hiếu học, hàng nghìn chi tộc hiếu học, hàng chục nghìn các thôn bản, tổ dân phố khuyến học. Quỹ khuyến học của Trung ương Hội và của các Hội tỉnh, thành phố trên cả nước đã phát huy tác dụng tốt và có ý nghĩa tích cực trong việc xây dựng các mô hình học tập cần thiết trong cấu trúc xã hội học tập ở nước ta.
     Hội Khuyến học huyện Hướng Hóa, từ khi được thành lập (năm 2002) và đi vào hoạt động đến nay đã có sự phát triển mạnh mẽ, hoạt động của Hội đã thu được nhiều kết quả, đóng góp tích cực vào sự nghiệp giáo dục - đào tạo của huyện. Từ nhận thức làm tốt công tác hỗ trợ, khuyến khích hệ thống giáo dục trong trường học sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triễn bền vững của hệ thống giáo dục thường xuyên, trong hoạt động nhiệm kỳ vừa qua, Hội khuyến học huyện đã tập trung vào công tác hỗ trợ các nhà trường và ngành giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Cùng với đẩy mạnh các phong trào, hội khuyến học các cấp đã tích cực hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho học sinh, sinh viên và giáo viên với các nội dung: vận động nhân dân cho con em đi học; hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo vượt khó; vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực và trường học đạt chuẩn quốc gia vv… Hàng năm, Hội Khuyến học huyện đã vận động và cùng với các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm tặng hàng nghìn suất học bổng; hàng trăm xe đạp và xe lăn, quần áo, đồ dùng học tập cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với trị giá lên đến hàng chục tỷ đồng. Nhiều hoạt động lớn của Hội Khuyến học huyện có sức lan tỏa mạnh mẽ và hưởng ứng tích cực trong nhân dân, tạo ra nguồn lực để khen thưởng cho hàng nghìn học sinh, sinh viên, giáo viên đạt thành tích xuất sắc; hỗ trợ hàng trăm tỷ đồng, hàng nghìn ngày công xây dựng cơ sở vật chất cho các nhà trường. Các quỹ khuyến học, hoc bổng trên địa bàn huyện ngày một phát triển, đã hoạt động rất hiệu quả, vận động được hàng chục tỷ đồng từ sự tiết kiệm, chung sức đóng góp của nhiều tấm lòng hảo tâm. Hội phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống trung tâm học tập cộng đồng ở xã, thị trấn. 100% xã, phường, thị trấn của huyện đã có trung tâm học tập cộng đồng với nội dung hoạt động linh hoạt như: phổ biến thời sự, pháp luật; chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp; chăm sóc sức khỏe, dạy nghề; tổ chức các loại hình văn hóa, thể thao vv… thu hút hàng ngàn học viên theo học đem lại hiệu quả thiết thực đặc biết đối với học tập của người lớn, góp phần thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.
     Trong thời gian qua, đặc biệt từ năm 2015 đến 2020: Nhận thức sâu sắc về vai trò của gia đình, dòng họ, cộng đồng trong xây dựng xã hội học tập, Hội Khuyến học huyện đã phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, các cấp, các ngành lồng ghép nội dung các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động với phong trào xây dựng "Gia đình hiếu học", "Dòng họ hiếu học", "Cộng đồng khuyến học", "Đơn vị khuyến học" và đang chuyển đổi theo mô hình gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập gắn với xây dựng gia đình văn hóa, nông thôn mới. Coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của Hội Khuyến học các cấp gắn với củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng Hội vững mạnh. Thực hiện tốt, có hiệu quả Phong trào xây dựng “Gia đình học tập”; đến nay đã có 16.284 gia đình đăng ký gia đình học tập, trong đó có 14.461 gia đình đạt gia đình học tập, đạt tỷ lệ 88,8%. Phong trào xây dựng “Dòng họ học tập” thường xuyên được quan tâm; đến nay đã có 55 dòng họ đã phát động đăng ký “Dòng họ học tập” và đã công nhận 55 “Dòng họ học tập” đạt 100%. Chú trọng Phong trào “Cộng đồng học tập”; đến nay đã có 100% thôn, bản, khối, khóm đều có chi hội khuyến học. Hiện nay toàn huyện có 149 “Cộng đồng học tập” thôn, bản, khối, khóm đã tổ chức phát động đăng ký “Cộng đồng học tập”. Thực hiện tốt công tác xây dựng “Đơn vị học tập”; đến nay đã có 102 cơ quan, trường học, trạm y tế thuộc xã quản lý đã đăng ký đơn vị học tập đạt 100%, trong đó có 101 đơn vị đã được công nhận đơn vị học tập đạt 99 %. Các cơ quan đơn vị trường học đã động viên 100% các thành viên trong đơn vị giữ chức vụ lãnh đạo quản lý được đào tạo, bồi dưỡng đạt chuẩn hóa mà Quyết định 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã quy định, 90% thành viên các đơn vị thực hiện chế độ bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu hàng năm, đến nay các đơn vị học tập thuộc xã quản lý đã có 33 Thạc sĩ đưa tổng số Thạc sĩ trong toàn huyện lên 59 người. Thông qua hoạt động đơn vị học tập được Hội Khuyến học tỉnh quan tâm đã kêu gọi các nhà tài trợ giúp đỡ, hỗ trợ cho các đơn vị học tập trên địa bàn 21 máy tính xách tay, trao 40 xe đạp, 04 máy lọc nước Nano của Đức cho cán bộ, giáo viên và học sinh ở 4 đơn vị trường học vùng sâu, vùng xa, 600 bộ quần áo đồng phục cho các cháu học sinh mầm non; tài trợ xây dựng 4 phòng học mầm non, bếp ăn, tường rào, hỗ trợ tiền ăn trưa bán trú với tổng số tiên hơn 2 tỷ đồng. Chỉ đạo xây dựng “Cộng đồng học tập” cấp xã; đến nay đã có 21/21 xã, thị trấn đăng ký thực hiện “Cộng đồng học tập” cấp xã, đặc biệt có 6 xã đã tổ chức hội nghị phát động, xây dựng kế hoạch hoạt động trên cơ sở cụ thể hóa 15 tiêu chí về xây dựng “Cộng đồng học tập” cấp xã. Xây dựng Trung tâm học tập cộng đồng; Toàn huyện có 21/21 xã, thị trấn có Trung tâm học tập cộng đồng với 140 Trung tâm học tập cộng đồng vệ tinh thôn, bản, khối, khóm. Phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị học tập đến nay đã chuyễn biến tích cực trong nhận thức của cán bộ và nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của giáo dục người lớn và lợi ích thiết thực của việc học tập cho người lớn. Công chức, viên chức học để nâng cao chất lượng phục vụ công tác nên đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ngày càng được chuẩn hóa bảo đảm các yếu tố cần và đủ; người lao động học để có nghề và sống được bằng nghề đã học; người nông dân thì thông qua các lớp tập huấn tại Trung tâm học tập cộng đồng đã trang bị kiến thức cho việc sản xuất có năng suất cao để phát triển kinh tế gia đình, tập hợp được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng đăng ký “Gia đình học tập”, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, đoàn kết xóm làng, cùng nhau trao đổi những kinh nghiệm hay trong việc làm ăn, phong trào thi đua xây dựng cộng đồng thôn bản thực hiện xóa đói giảm nghèo đã góp phần cùng với toàn huyện giảm tỷ lệ đói nghèo từ năm 2016 có 6.344 hộ nghèo với tỷ lệ 31,17%, hộ cận nghèo 1.423 hộ chiếm 6,99%. Đến năm 2020 còn 4.000 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 18,25%, hộ cận nghèo 2.300 hộ chiếm 4,75%. Đội ngũ cán bộ hội từ huyện đến cơ sở đã thực sự trở thành những "Chiến sỹ" trên "Mặt trận" khuyến học, đi sâu, đi sát nắm bắt tình hình, sáng tạo trong phát triển và nhân rộng phong trào với nhiều mô hình khuyến học được hình thành đã góp phần thúc đẩy "Sự học" trên địa bàn tỉnh bừng sáng, chắp cánh cho con em nhân dân trong huyện thực hiện ước mơ, hoài bão của mình vững bước lập thân, lập nghiệp trong tương lai.

Tác giả bài viết: Nguyễn Ngọc Tri

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây