Hướng Hóa tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính

Thứ bảy - 20/10/2018 01:02 304 0
Trong 9 tháng đầu năm 2018, bên cạnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, UBND huyện thường xuyên chỉ đạo tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện có hiệu quả các tiêu chí về cải cách hành chính, dự án Dân chấm điểm M.score, thực hiện tốt phần mềm một cửa điện tử.
Tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2018
Tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2018
     Kết quả thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh giao: Tổng số nhiệm vụ được giao trong 9 tháng đầu năm 2018 là 53 nhiệm vụ. Trong đó: Hoàn thành đúng hạn 50 nhiệm vụ; Hoàn thành chậm 03 nhiệm vụ. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của UBND huyện giao: Tổng số nhiệm vụ được giao trong 9 tháng đầu năm 2018 là 726 nhiệm vụ. Trong đó: Hoàn thành đúng hạn 458 nhiệm vụ; Hoàn thành chậm 211 nhiệm vụ; Quá hạn chưa hoàn thành 15 nhiệm vụ. Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong hoạt động các cơ quan hành chính nhà nước đã giúp cho việc giải quyết hồ sơ công việc một cách khoa học, chặt chẽ; các cơ quan đã thực hiện tốt việc niêm yết công khai các hồ sơ thủ tục tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân khi đến giao dịch, giải quyết công việc. Cổng thông tin điện tử huyện được duy trì ổn định, thông tin kịp thời các tin, bài, được cập nhật hàng ngày, đồng thời các hoạt động chỉ đạo điều hành, lịch tuần, giấy mời của HĐND&UBND đều thực hiện trên Cổng TTĐT huyện nhằm nâng cao chất lượng, góp phần chuẩn bị thực hiện lộ trình xây dựng chính quyền điện tử. Đã triển khai chính thức áp dụng gửi, nhận văn bản điện tử đã được ký số qua hệ thống Văn bản điện tử của tỉnh và trong nội bộ huyện góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của huyện.
     Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, một cửa và một cửa liên thông, nâng cao sự hài lòng của người dân khi đến giao dịch với cơ quan hành chính Nhà nước, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:
     - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn quán triệt việc thực hiện nghiêm túc các chỉ số cải cách hành chính có liên quan nhằm nâng cao nhận thức, tầm quan trọng của việc thực hiện cải cách hành chính, có biện pháp cụ thể, gắn với việc thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ đúng chủ trương, văn bản hiện hành của Nhà nước; nhất là những cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm việc trực tiếp với người dân và doanh nghiệp về các thủ tục hành chính. Trong đó chú trọng xử lý vấn đề còn hạn chế, tồn tại như: Quy trình giải quyết còn phức tạp; thời gian xử lý còn quá hạn, hẹn đi hẹn lại; thủ tục hành chính rườm rà; thái độ phục vụ của cán bộ của cán bộ; chưa có sự phối hợp chặt chẽ của cơ quan Nhà nước.
     - Các cơ quan, đơn vị cấp huyện: Tham mưu UBND huyện rà soát từng tiêu chí về Dự án Dân chấm điểm M.Score, các chỉ số thành phần của chỉ số cải cách hành chính, PCI; phân tích các nguyên nhân để cải thiện, nâng cao vị trí xếp hạng của huyện trong thực hiện các chỉ số nhằm đạt mục tiêu cải cách hành chính năm 2018 và những năm tiếp theo.
     - Chú trọng thực hiện nâng cao tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính và trả kết quả đúng và trước hạn theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Thường xuyên kiểm tra, giám sát nhằm chống các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức khi thực thi công vụ, giải quyết thủ tục hành chính; tuyệt đối không xảy ra các khoản chi phí không chính thức, tăng mức hài lòng của người dân và tổ chức, doanh nghiệp.
     - UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện các giải pháp thực hiện nâng cao chỉ số PAPI (bao gồm các nhóm nhiệm vụ như: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính công; cung ứng dịch vụ công). - Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện dân chủ cơ sở.
     - Các cơ quan chuyên môn và UBND xã, thị trấn thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin để chấn chỉnh, kiểm tra việc hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức; qua kiểm tra theo dõi nếu công chức để xảy ra sai phạm thì kiến nghị, đề xuất xử lý, thay thế cán bộ không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả công tác và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.
     - Chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục nghiên cứu Nghị định 61/2018/NĐ-CP để hoàn thiện Kế hoạch tổ chức thực hiện đảm bảo phù hợp, hiệu quả. Tham mưu đề xuất UBND tỉnh về việc cử cán bộ của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện trực tiếp làm việc tại Bộ phận một cửa huyện để tiếp nhận - trả kết quả các thủ tục hồ sơ đất đai do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện thẩm tra, xử lý.

Tác giả bài viết: Nguyễn Ngọc Tri

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây