Đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền tại Trung tâm VHTT - TDTT huyện Hướng Hóa

Thứ ba - 29/09/2020 14:11 143 0
Dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện, định hướng tuyên truyền của Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, thời gian qua, Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể dục thể thao huyện Hướng Hóa đã từng bước khắc phục mọi khó khăn, đổi mới phương pháp lãnh đạo, điều hành, năng động, sáng tạo trong công tác chuyên môn, đặc biệt là tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác truyên truyền, qua đó, góp phần phần tích cực thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.
Trụ sở của Trung tâm VHTT TDTT huyện sau một năm thành lập
Trụ sở của Trung tâm VHTT TDTT huyện sau một năm thành lập
     Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về việc “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng của các đơn vị sự nghiệp công lập”, từ tháng 9 năm 2019, Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể dục Thể thao được thành lập trên cơ sở hợp nhất Đài Phát thanh và Truyền hình, Trung tâm Thể dục thể thao huyện và bộ phận sự nghiệp thuộc Phòng Văn hóa và Thông tin huyện... Sau khi sáp nhập, Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể dục Thể thao huyện Hướng Hóa có 4 tổ chuyên môn nghiệp vụ, gồm: Tổ Hành chính - Tổng hợp, Tổ Văn hóa - Thể thao, Tổ Nội dung Phát thanh truyền hình và Tổ Kỹ thuật Phát thanh truyền hình. Ngay sau khi đi vào hoạt động theo mô hình mới, cán bộ Trung tâm đã nhanh chóng bắt nhịp, duy trì nền nếp hoạt động, trong đó, đặc biệt chú trọng đến việc đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, chuyển tải chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân trên địa bàn.
     Nắm bắt nhu cầu thông tin, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng nội dung, hình thức tuyên truyền, cán bộ, viên chức phụ trách công tác tuyên truyền luôn tích cực tìm tòi, khai thác các đề tài, xây dựng chuyên mục, đảm bảo ngày càng nâng cao chất lượng nội dung các chương trình phát thanh, thời sự truyền hình. Hàng năm, Trung tâm VHTT - TDTT huyện sản xuất trung bình 260 chương trình phát thanh với khoảng 750 tin, 250 bài viết, phóng sự; sản xuất 52 chương trình thời sự truyền hình với khoảng 670 tin, bài viết và 250 phóng sự truyền hình; Ngoài việc nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh địa phương, chương trình thời sự Truyền hình, Trung tâm cũng đã bám sát sự kiện chính trị trên địa bàn, thường xuyên cộng tác tin, bài với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực miền Trung, Đài Truyền hình Việt Nam… Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh về mảnh đất và con người của huyện đến với bàn bè gần xa. Thực hiện tốt chức năng tuyên truyền những chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng và các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương đến người dân một cách kịp thời, sinh động, hấp dẫn, dễ nhớ, dễ hiểu, góp phần tạo sự phấn khởi, tin tưởng, đồng thuận, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân.
     Thời gian qua, công tác phát thanh, truyền thanh đã giúp các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của địa phương; giúp người dân nắm bắt tiếp nhận các kiến thức về kinh tế, văn hóa, xã hội, từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đổi mới tư duy kinh tế, nâng cao năng suất lao động, cải thiện đời sống. Xác định được tầm quan trọng đó, Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể dục Thể thao huyện Hướng Hóa đã và đang chú trọng phát triển sâu rộng mạng lưới truyền thanh. Trung tâm hiện đang thực hiện sản xuất chương trình thời sự phát thanh địa phương đều đặn với 05 chương trình trên tuần, đảm bảo chương trình phát thanh hàng ngày, trong đó chương trình phát thanh địa phương được phát tại Trung tâm, các Đài Trạm cơ sở, Đài truyền thanh cơ sở các xã, thị trấn 02 lần/ngày. Để đảm bảo hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở hoạt động thông suốt, cung cấp thông tin kịp thời đến người dân, đặc biệt tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, Trung tâm Văn Hóa Thông tin - Thể dục Thể thao huyện Hướng Hóa thường xuyên tăng cường cử cán bộ viên chức về tận thôn bản các xã, thị trấn để khảo sát, nắm thực trạng tình hình truyền thanh cơ sở, tư vấn, hướng dẫn, kiểm tra, sửa chữa máy móc thiết bị truyền thanh cơ sở để có biện pháp khắc phục đảm bảo thông tin luôn kịp thời, thông suốt.
     Một năm sau khi sáp nhập, hệ thống cơ sở phát thanh, truyền hình thuộc Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể dục Thể thao huyện Hướng Hóa đã phát huy tốt vai trò là “cầu nối” tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân. Trung tâm đã bám sát định hướng chỉ đạo của huyện, về lĩnh vực thông tin, tuyên truyền; thường xuyên đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phát thanh, truyền thanh cơ sở, kịp thời tuyên truyền các văn bản chỉ đạo từ Trung ương đến địa phương, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; phổ biến các kiến thức khoa học - kỹ thuật, các hoạt động quốc phòng - an ninh, biểu dương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, góp phần động viên nhân dân hăng hái thi đua lao động, sản xuất, xây dựng nông thôn mới.
     Nói về những định hướng, kế hoạch trong thời gian tới, ông Nguyễn Ngọc Tri, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể dục Thể thao Hướng Hóa cho biết: Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tham mưu đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để hiện đại hóa, thực hiện đa nền tảng, đa phương tiện, đa ngôn ngữ (tiếng Bru Vân Kiều)...; Tham mưu với Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; Đảng ủy CQCQ huyện, quan tâm, hỗ trợ kịp thời về mọi mặt, định hướng nội dung, quy hoạch, đầu tư đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, truyền dẫn phát sóng theo kịp với sự phát triển của công nghệ hiện đại, đồng bộ với các thiết bị sản xuất chương trình phát thanh của Đài Phát thanh - Truyền hình cấp tỉnh để cung cấp các chương trình phát thanh cho Đài Phát thanh - Truyền hình cấp tỉnh, khu vực; Tham mưu HĐND huyện nâng cấp đầu tư hệ thống Đài truyền thanh cơ sở; mở rộng mạng lưới Đài Truyền thanh cơ sở. Tăng cường hiệu quả của việc tuyên truyền, đưa thông tin về cơ sở, nhất là vùng sâu vùng xa. Đào tạo, bồi dưỡng để xây dựng chương trình phát thanh bằng tiếng Bru Vân Kiều. Tổ chức tường thuật trực tiếp trên sóng Phát thanh các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện, đại hội Đảng bộ và các sự kiện quan trọng khác.
     Để nâng cao hiệu quả công tác phát thanh, truyền thanh cơ sở, Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể dục Thể thao huyện Hướng Hóa tiếp tục tham mưu đầu tư toàn diện nâng cao chất lượng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và nguồn lực của địa phương. Từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, viên chức; xây dựng cơ cấu nguồn nhân lực làm công tác phát thanh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm. Thường xuyên tổ chức tập huấn, cung cấp các thông tin chuyên đề, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Đài truyền thanh các xã thị trấn. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật truyền dẫn, phát sóng, phát thanh, truyền hình; khai thác sử dụng hiệu quả các thiết bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền mọi mặt của đời sống xã hội tới người dân.

Tác giả bài viết: Bích Liên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây