Chi bộ Trung tâm VHTT - TDTT huyện lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động thông tin - truyền thông, tuyên truyền

Thứ hai - 08/06/2020 15:23 310 0
Chi bộ Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao huyện Hướng Hóa được thành lập ngày 01/10/2019; Phát huy vai trò là “cầu nối“ giữa Đảng, chính quyền địa phương với nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện; Chi bộ đã bám sát chức năng, nhiệm vụ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đặc biệt chú trọng lãnh đạo, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động thông tin - truyền thông, tuyên truyền; phản ánh kịp thời các sự kiện chính trị, các hoạt động của toàn huyện và các xã, thị trấn trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng.
Trụ sở Trung tâm VHTT - TDTT huyện Hướng Hóa
Trụ sở Trung tâm VHTT - TDTT huyện Hướng Hóa
     Hệ thống phát thanh, truyền thanh của huyện và các Đài Trạm cơ sở, các Đài truyền thanh các xã, thị trấn đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phục vụ đắc lực công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ thông tin của nhân dân. Các chương trình thời sự tập trung phản ánh kịp thời những thông tin thời sự trong huyện; những vấn đề dư luận xã hội và người dân quan tâm tại địa phương; Đội ngũ cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên của Trung tâm luôn tích cực tìm tòi, khai thác các đề tài, xây dựng chuyên mục, đảm bảo chất lượng, nội dung các chương trình phát thanh, thời sự truyền hình ngày càng nâng cao, phong phú, hấp dẫn; dễ hiểu, dễ thực hiện; Quản lý, vận hành tốt máy móc, trang thiết bị hiện có để nâng cao chất lượng âm thanh, chất lượng hình ảnh, thực hành nghiêm túc nội quy, quy chế vận hành kỹ thuật. Tham mưu cho HĐND, UBND huyện xây dựng hệ thống truyền thanh cơ sở từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của địa phương; Tăng cường cử cán bộ viên chức về tận thôn bản các xã, thị trấn để khảo sát, nắm thực trạng tình hình truyền thanh cơ sở, tư vấn, hướng dẫn, kiểm tra, sửa chữa máy móc thiết bị truyền thanh cơ sở để có biện pháp khắc phục đảm bảo thông tin thông suốt. Trung tâm hiện đang thực hiện sản xuất và phát sóng chương trình thời sự địa phương đều đặn với 05 chương trình phát thanh trên tuần, đảm bảo chương trình phát thanh hàng ngày và 01 chương trình thời sự truyền hình trên tuần, trong đó chương trình phát thanh địa phương được phát tại Trung tâm, các Đài Trạm cơ sở 07h/ngày, Đài truyền thanh cơ sở các xã, thị trấn 02 lần/ngày. Trung tâm phát sóng Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tại Cơ sở Phát thanh - Truyền hình huyện với thời lượng phát sóng 19giờ/ngày, đảm bảo phát sóng đều đặn hàng ngày kể cả thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết. Hàng năm, Trung tâm VHTT - TDTT huyện sản xuất trung bình 260 chương trình phát thanh với khoảng 750 tin, 250 bài viết, phóng sự; sản xuất 52 chương trình thời sự truyền hình với khoảng 670 tin, bài viết và 250 phóng sự truyền hình; Trung tâm đã bám sát sự kiện chính trị trên địa bàn, thường xuyên cộng tác với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài khu vực miền Trung xây dựng và phát trên sóng của Đài PT-TH tỉnh, Đài khu vực các chuyên mục "Hướng Hóa hội nhập và phát triển", thực hiện các chuyên mục về 'nét đẹp làng quê", "Dân tộc miền núi", Kết nối yêu thương", "Xây dựng Đảng"…
     Chủ động phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện cung cấp thông tin kịp thời để tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của huyện. Trang thông tin điện tử của Trung tâm VHTT-TDTT huyện chính thức hoạt động từ ngày 01/01/2020 đã thực hiện tốt nhiệm vụ điều hành, quản lý, chỉ đạo của ngành; bên cạnh các phần mềm quản lý hữu hiệu của chuyên ngành, các chuyên đề, chuyên mục cải cách hành chính, dân chủ cơ sở đã cập nhật đầy đủ, kịp thời các tin tức, thời sự của huyện nhà, các chương trình phát thanh, truyền hình, chuyên mục Hướng Hóa hội nhập và phát triển; đáp ứng tốt hơn nhu cầu tìm hiểu thông tin của cán bộ và nhân dân với lượng tương tác lớn trong thời đại công nghệ mới.
     Chú trọng phát triển mạng lưới truyền thanh cơ sở. Các đài truyền thanh xã, thị trấn ngoài việc phát sóng, truyền thanh các chương trình thời sự địa phương của huyện, đã xây dựng và duy trì các chuyên mục: “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển”, “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “An ninh trật tự - An toàn giao thông”, “Phổ biến pháp luật”… góp phần nâng cao dân trí, trở thành kênh thông tin quan trọng trong đời sống xã hội của bà con nhân dân, nhất là đối với bà con đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện nay, ngoài Cơ sở phát thanh truyền hình chính tại huyện, 02 Trạm cơ sở tại xã Hướng Phùng, xã Lìa; đã có 50% xã, thị trấn (08 xã, thị trấn) có Hệ thống Đài truyền thanh cơ sở hoạt động, đã được trang bị đầy đủ các cụm loa truyền thanh về tận thôn bản. Thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền cổ động trực quan. Thực hiện tốt chức năng tuyên truyền những chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng và các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương đến người dân một cách kịp thời, sinh động, hấp dẫn, dễ nhớ, dễ hiểu, góp phần tạo sự phấn khởi, tin tưởng, đồng thuận, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân.
     Tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, làm tốt công tác xã hội hóa tuyên truyền, huy động xã hội hóa 07 cụm Pano, trên 240 mặt apphich. Công tác tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn huyện chủ yếu được thực hiện qua các hình thức như: treo cờ tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu, panô, áp phích trước, trong thời gian diễn ra các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, tết, các sự kiện chính trị và tổ chức triển lãm theo chủ đề. Thực hiện tốt các hình thức truyền thông, tuyên tuyền khác thông qua Hội diễn văn nghệ quần chúng, các Hội thi, Hội thao, các giải thi đấu TDTT nhân dịp các sự kiện, lễ hội lớn của huyện nhà. Cao điểm là dịp kỷ niệm 50 năm Ngày chiến thắng Khe Sanh, giải phóng Hướng Hóa.
     Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với các mô hình ứng dụng khoa học công nghệ cao, sự xuất hiện của nhiều phương tiện truyền thông hiện đại và sự đa dạng, bùng nổ về thông tin tác động sâu rộng đến mọi mặt đời sống xã hội; hoạt động thông tin truyền thông, tuyên truyền của huyện nhà cần phải tiếp tục duy trì để tiếp cận với cơ sở thực sự là cần thiết đối với sự điều hành, chỉ đạo và lắng nghe thông tin đa chiều từ chính các cơ sở địa phương. Công tác truyền thông, tuyên truyền, cổ động phải luôn đổi mới, sinh động, hấp dẫn để chuyển tải nội dung tuyên truyền phù hợp thị hiếu của từng đối tượng quần chúng nhân dân. Thực hiện tốt hơn nữa công tác truyền thông, thông tin tuyên truyền trong giai đoạn mới, cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy, tiếp tục bám sát mục tiêu nhiệm vụ, định hướng tuyên truyền của các cơ quan chủ quản, quản lý; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của thường trực Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện, sự lãnh đạo của Đảng ủy CQCQ huyện; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, đoàn thể liên quan tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; duy trì 05 chương trình phát thanh/tuần, 01 chương trình thời sự truyền hình/tuần. Phấn đấu xây dựng hoạt động phát thanh, truyền hình tại huyện trở thành công cụ báo chí chủ lực, có kỹ thuật, công nghệ hiện đại, tính tương tác cao, phong phú về nội dung, có khả năng thu hút công chúng, định hướng dư luận xã hội, nhất là trước các sự kiện, các vấn đề quan trọng, phục vụ nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền và thông tin đối ngoại...
     Tham mưu đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để hiện đại hóa, thực hiện đa nền tảng, đa phương tiện, đa ngôn ngữ (tiếng Bru Vân Kiều)... Phấn đấu thực hiện tốt việc chuyển tải thông tin kịp thời, nhanh chóng, tiện ích qua các phương tiện như: máy tính, điện thoại, ti vi... thực hiện phát thanh, truyền hình online. Các tác phẩm do Trung tâm VHTT - TDTT huyện sản xuất phải đạt yêu cầu cao về chất lượng và cạnh tranh được với mạng xã hội. Tham mưu với Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; Đảng ủy CQCQ huyện, quan tâm, hỗ trợ kịp thời về mọi mặt, định hướng nội dung, quy hoạch, đầu tư đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, truyền dẫn phát sóng theo kịp với sự phát triển của công nghệ hiện đại, đồng bộ với các thiết bị sản xuất chương trình phát thanh của Đài Phát thanh - Truyền hình cấp tỉnh để cung cấp các chương trình phát thanh cho Đài Phát thanh - Truyền hình cấp tỉnh, khu vực. Có chính sách hỗ trợ các chế độ đãi ngộ với đội ngũ phóng viên, kỹ thuật viên truyền dẫn phát sóng của Trung tâm, chính sách đối với bán chuyên trách thông tin truyền thông các xã, thị trấn. Tăng mức kinh phí nhuận bút thù lao tác phẩm báo chí. Quan tâm tăng cường hơn nữa việc thực hiện công tác tuyên truyền cổ động trực quan và xác định đây là một nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lâu dài, hưởng ứng các hoạt động nhân các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của quê hương, đất nước. Phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện thực hiện tốt việc duy trì, phát triển cổng thông tin điện tử huyện, tiếp tục tập trung xây dựng trang thông tin điện tử của Trung tâm. Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật truyền dẫn, phát sóng, phát thanh, truyền hình, mua sắm mới máy phát sóng, máy quay camera chuẩn HD… đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền mọi mặt của đời sống xã hội tới người dân. Tham mưu HĐND huyện nâng cấp đầu tư hệ thống Đài truyền thanh cơ sở; mở rộng mạng lưới Đài Truyền thanh cơ sở. Tăng cường hiệu quả của việc tuyên truyền, đưa thông tin về cơ sở, nhất là vùng sâu vùng xa. Đào tạo, bồi dưỡng để xây dựng chương trình phát thanh bằng tiếng Bru Vân Kiều. Tổ chức tường thuật trực tiếp trên sóng Phát thanh các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện, đại hội Đảng bộ và các sự kiện quan trọng khác.

Tác giả bài viết: Nguyễn Ngọc Tri

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây