Huyện Hướng Hóa tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của BCHTW Đảng

Thứ tư - 24/10/2018 13:43 580 0
Ngày 24/10/2018, UBND huyện hướng Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 - của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đồng chí Võ Thanh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự, chỉ đạo; đồng chí Đặng Trọng Vân - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.
Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị
     Thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trong 10 năm qua, huyện Hướng Hóa đã thực hiện tốt việc triển khai các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới; phong trào nông dân tham gia đảm bảo an ninh quốc phòng gắn liền với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
     Qua 10 năm, ngành nông nghiệp của huyện luôn duy trì tăng trưởng và phát triển khá toàn diện, chất lượng tăng trưởng ngày càng được cải thiện hơn; tiếp tục khẳng định được vị thế quan trọng trong lĩnh vực kinh tế. Sản xuất nông lâm nghiệp, kinh tế nông thôn có những chuyển biến tích cực theo hướng sản xuất hàng hóa, tăng trưởng giá trị sản xuất ngành nông lâm nghiệp theo đúng cơ cấu ngành; thu nhập người dân ngày càng tăng, tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm theo đúng định hướng của địa phương. Đã hình thành các vùng sản xuất tập trung với các cây, con chủ lực của huyện. Bên cạnh đó, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đạt kết quả khá, đã huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, huy động các nguồn lực vào phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội ngày càng được quan tâm đầu tư đồng bộ; đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn được nâng lên rõ rệt.
     Tuy nhiên, phát triển ngành nông nghiệp chưa bền vững, sản xuất vẫn còn nhỏ lẻ, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm chưa cao, thiếu sự liên kết giữa người sản xuất với doanh nghiệp và thị trường tiêu thụ; việc chuyển đổi cơ cấp cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng trên đơn vị diện tích và ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp còn chậm; giá trị sản xuất chưa cao; số xã đạt chuẩn nông thôn mới, số tiêu chí đạt bình quân trên xã còn thấp, không đồng đều giữa các vùng, đặc biệt là các xã vùng sâu, vùng xa. Hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn mặc dù đầu tư nhưng còn khó khăn; An ninh trật tự nông thôn vẫn còn nhiều tiềm ẩn về các tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, ma túy; môi trường nông thôn tuy được cải thiện nhưng vẫn còn bất cập.
     Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đặng Trọng Vân - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị nhấn mạnh:
     - Tiếp tục tổ chức tuyên truyền sâu rộng đối với cán bộ, Đảng viên và nhân dân Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, các Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh, Huyện lần thứ XVI, Nghị quyết chuyên đề đặc biệt là Kết luận số 97-KL/TW ngày 15/05/2014 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2020, bằng nhiều hình thức khác nhau, phù hợp điều kiện cụ thể từng ngành, từng lĩnh vực, từng cơ quan, đơn vị.
     - Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực bộ máy quản lý nhà nước từ huyện đến cơ sở; đổi mới phương thức quản lý, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Phát huy vai trò của Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đoàn thể chính trị các cấp trong việc phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.
     - Rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020, để làm cơ sở cho việc quy hoạch ngành, lĩnh vực cây trồng, vật nuôi chủ lực.
     - Xây dựng phát triển và nhân rộng mô hình sản xuất, xây dựng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, phát triển nông nghiệp ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ cao, gắn sản xuất với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ.
     - Đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp, ngành nghề dịch vụ và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn; đa dạng ngành nghề phi nông nghiệp, hình thành các hệ thống dịch vụ ở nông thôn, tạo việc làm, tăng thu nhập. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề lao động ở nông thôn đặc biệt nghề phi nông nghiệp. 
     - Xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng đời sống văn hóa; chăm lo công tác xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; Bảo vệ môi trường, nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai
     - Đổi mới cơ chế chính sách và tổ chức sản xuất ở nông thôn; xúc tiến thương mại, tổ chức kêu gọi thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; Tổ chức liên kết liên doanh giữa các nhà trong sản xuất, thu mua, chế biến và tiêu thụ sản phẩm; xây dựng một xã một sản phẩm để thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp nội địa; tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể với nòng cốt là kinh tế hợp tác xã; xây dựng các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, chế biến thu mua các sản phẩm nông nghiệp ở các địa phương; thúc đẩy kinh tế thương mại, kinh tế hộ gia đình gia trại phát triển và xây dựng mô hình liên kết theo chuỗi giá trị.
     - Đẩy mạnh chương trình khuyến công, khuyến nông, tổ chức tập huấn khoa học kỹ thuật cho người dân; chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ nhất là công nghệ giống, công nghệ sinh học, công nghệ tưới, công nghệ chế biến bảo quản nông sản, đẩy mạnh cơ giới hóa, ứng dụng các trang thiết bị máy móc trong sản xuất, chế biến nông sản.
     - Thực hiện có hiệu quả các Đề án chuyển đổi đất trồng sắn kém hiệu quả sang trồng cây khác, Đề án phát triển cây cao su, kế hoạch thực hiện Đề án tái canh cây cà phê. Ứng dụng và xây dựng một số loại cây trồng mới, một số mô hình mới như mô hình công nghệ cao, mô hình công nghệ hữu cơ; tập trung phát triển mạnh các vật nuôi chủ lực như trâu, bò, dê, lợn, nâng cao chất lượng con giống và công tác dịch vụ thú y; nâng cao chất lượng đàn, có tỷ lệ lai ngoại cao; Quản lý sử dụng bền vững diện tích rừng tự nhiên, tuyển chọn giống cây lâm nghiệp tốt theo hướng tăng trồng cây đa tác dụng, đa mục đích tạo điều kiện tăng thu nhập cho người làm nghề rừng và sống bằng nghề rừng.

Tác giả bài viết: Nguyễn Ngọc Tri

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây