Hướng Hóa tổ chức Hội nghị Sơ kết 10 năm Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019

Thứ sáu - 14/09/2018 14:27 682 0
Ngày 13/9/2018, UBND huyện Hướng Hóa tổ chức Hội nghị sơ kết 10 năm Ngày biên phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019, tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng. Tham dự, chỉ đạo có Đại tá Nguyễn Đức Khánh - Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh; đồng chí Võ Thanh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.
UBND huyện trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân
UBND huyện trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân
     Cách đây gần 30 năm, Ngày 22/02/1989, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành Quyết định số 16, lấy ngày 03/3 hàng năm là “Ngày Biên phòng”; Quốc hội khóa XI kỳ họp thứ 3 (tháng 6 năm 2003) đã thông qua Luật Biên giới quốc gia trong đó quy định ngày 03/3 hàng năm là “Ngày Biên phòng toàn dân” và định kỳ 5 năm Thủ tướng Chính phủ chỉ thị cho các cấp, các ngành sơ kết để không ngừng đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.
     Qua gần 30 năm triển khai thực hiện chủ trương “Ngày Biên phòng toàn dân”, đặc biệt trong giai đoạn 10 năm, từ năm 2009 đến nay, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện nhà đã có nhiều cố gắng vượt bậc để xây dựng huyện miền núi biên giới phát triển về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng, an ninh; phòng tuyến nhân dân bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới ngày càng vững mạnh. Ngày 03/3 hàng năm đã trở thành ngày Hội động viên nhân dân các dân tộc huyện nhà tham gia xây dựng và bảo vệ biên giới vững mạnh với tinh thần “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”. Đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Quyết định số 16/HĐBT và các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về “Ngày Biên phòng toàn dân”; tập trung chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới; công tác xây dựng hạ tầng, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện; công tác xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng và tổ chức các hoạt động hướng về biên giới; Tổ chức tốt các hoạt động giao lưu, đối ngoại nhân dân hai bên biên giới, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
     Tại Hội nghị đã tặng giấy khen của Bộ đội biên phòng tỉnh cho 03 tập thể, 05 cá nhân; tặng giấy khen của UBND huyện cho 14 tập thể, 20 cá nhân.
     Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm trọng Hổ - Phó Chủ tịch UBND huyện, chủ trì hội nghị nhấn mạnh:
     Tiếp tục tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, nâng cao năng lực quản lý điều hành của chính quyền các cấp; nêu cao tinh thần trách nhiệm của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội; đẩy mạnh quán triệt, học tập, tuyên truyền vận động cán bộ, chiến sỹ và toàn dân nâng cao nhận thức và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước; phát huy truyền thống anh hùng cách mạng và lòng tự tôn dân tộc, đề cao cảnh giác đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, xây dựng củng cố các phong trào để phát huy sức mạnh tổng hợp, nêu cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên cơ quan đơn vị, CBCS lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện, làm tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.
     Tập trung xây dựng hệ thống chính trị ngay từ cơ sở thôn, xã vững mạnh, gắn với phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ huyện, xã vững mạnh, đảm bảo sẵn sang chiến đấu và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; tiếp tục duy trì thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp lãnh đạo giữa Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh với Huyện ủy Hướng Hóa, quy chế phối hợp giữa cấp ủy các Đồn Biên phòng với các xã Biên giới; thực hiện chủ trương tăng cường sĩ quan biên phòng về các xã biên giới theo Quy định số 06-QĐ/TU ngày 20/10/2003 của Thường vụ Tỉnh uỷ và giới thiệu sĩ quan biên phòng về tham gia sinh hoạt Đảng tại các chi bộ thôn, bản; tiếp tục thực hiện nhanh rộng các phong trào, mô hình tiêu biểu có hiệu quả, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế, tạo thuận lợi để phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, tạo việc làm, xóa nghèo bền vững, phát triển giáo dục - đào tạo, bảo hiểm y tế toàn dân, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng đô thị văn minh, xây dựng đời sống văn hóa; quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, bảo đảm quy hoạch và trật tự xây dựng đô thị, thu hút các nguồn đầu tư cơ sở hạ tầng… tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới”; các Chỉ thị của Huyện ủy về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh hàng năm; đấu tranh có hiệu quả với các hành vi vi phạm chủ quyền an ninh biên giới, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.
     Đẩy mạnh các chương trình, quy chế phối hợp giữa lực lượng BĐBP với các cơ quan, đơn vị và cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn toàn huyện; đảm bảo nắm chắc tình hình trên tuyến biên giới, chủ động tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện xử lý các vấn đề liên quan đến biên giới, lãnh thổ không để bị động bất ngờ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh biên giới; Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; Phong trào kết nghĩa cư dân bản - bản hai bên biên giới và các mô hình sáng tạo có hiệu quả trong thời gian qua, xây dựng biên giới Việt - Lào đoàn kết cùng phát triển.
     Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý điều hành và phương pháp tuyên truyền, vận động của cả hệ thống chính trị; thực hiện hiệu quả 5 nội dung “Ngày biên phòng toàn dân” gắn xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện với phát huy hiệu quả công tác phối hợp và vai trò nòng cốt nòng cốt của các cơ quan, đơn vị quân sự; gắn củng cố phong trào tự quản đường biên, cột mốc với xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; nắm bắt và giải quyết kịp thời những tâm t¬ư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, chăm lo lợi ích thiết thực của nhân dân; thực hiện có hiệu quả chính sách hậu phương quân đội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc trên biên giới; tiếp tục xây dựng và củng cố phong trào kết nghĩa, đỡ đầu thôn, bản biên giới. Thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” 03/3/1989 - 03/3/2019 và kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng 03/3/1959 - 03/3/2019.

Tác giả bài viết: Nguyễn Ngọc Tri

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây