Hướng Hóa: Tổ chức các hoạt động thực hiện tốt "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam" năm 2020

Thứ tư - 23/09/2020 22:10 424 0
Năm 2020, thực hiện Thực hiện Quyết định số 544/QĐ-TTg ngày 25/4/2015 của Thủ trướng Chính phủ về "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam", Công văn số 01/CV-UBQGNCT ngày 21/5/2020 của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt nam; Kế hoạch số 2579/KH-UBND ngày 11/6/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt nam" năm 2020; UBND huyện Hướng Hóa đã chỉ đạo, tổ chức các hoạt động nhằm thực hiện tốt chủ đề của Tháng hành động vì người cao tuổi: "Chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi".
Lãnh đạo huyện Hướng Hóa trao cờ lưu niệm,  tặng hoa cúc mừng các đội bóng tham gia Giải bóng chuyền hơi người cao tuổi huyện năm 2020
Lãnh đạo huyện Hướng Hóa trao cờ lưu niệm, tặng hoa cúc mừng các đội bóng tham gia Giải bóng chuyền hơi người cao tuổi huyện năm 2020
     Ở Việt Nam, việc tôn vinh và thực hiện lễ giáo đối với Người cao tuổi đã trở thành truyền thống trải qua hàng nghìn năm, trở thành một nét đẹp văn hóa được gìn giữ cho đến ngày nay. Với nền nếp “kính trên, nhường dưới”, tôn trọng đạo hiếu, lấy người già là tấm gương phản chiếu, là kho tàng kinh nghiệm sống, vốn dĩ đã được các thế hệ người Việt Nam xem như nền tảng trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước.
     Hồ Chủ Tịch từng khẳng định: “Trách nhiệm của các cụ phụ lão chúng ta đối với nhiệm vụ đất nước thật là trọng đại. Đất nước hưng thịnh do phụ lão gây dựng. Đất nước tồn tại do phụ lão góp sức. Nước mất phụ lão cứu, nước suy sụp phụ lão phù trì”. Quán triệt tinh thần ấy, Đảng và Nhà nước Việt Nam ta luôn có nhiều chủ trương, chính sách đối với người cao tuổi, khẳng định vai trò của người cao tuổi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ ngày 23/11/2009, tại kỳ họp thứ 6 khóa 12, Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam đã ban hành Luật Người cao tuổi, nhằm thể chế hóa chính sách, đồng thời khẳng định vai trò của Người cao tuổi trong xã hội ta.
     Năm 2020, Kế hoạch số 2579/KH-UBND ngày 11/6/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt nam" năm 2020; UBND huyện Hướng Hóa đã chỉ đạo, tổ chức các hoạt động nhằm thực hiện tốt chủ đề của Tháng hành động vì người cao tuổi: "Chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi".
     Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến đến hội viên người cao tuổi nghiên cứu, học tập Luật Người cao tuổi và các chính sách đối với người cao tuổi. Chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, chú trọng nâng cao tỷ lệ người cao tuổi có thẻ Bảo hiểm y tế bắt buộc và tự nguyện. Ban Đại diện Hội Người cao tuổi đã tổ chức thăm hỏi, động viên người cao tuổi ốm đau, có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn. Làm tốt công tác chăm sóc đời sống vật chất và bảo trợ xã hội; nhất là đối với người cao tuổi trên địa bàn huyện không có lương hưu, thu nhập thấp; thực hiện chính sách giảm nghèo, thực hiện chính sách, chế độ trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi. Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao của người cao tuổi; các môn thể thao như: bóng chuyền hơi, cầu lông, bóng bàn, cờ tướng đang phát triển sâu rộng khắp toàn huyện có tác dụng tốt cho rèn luyện sức khoẻ. Thực hiện tốt, tạo điều kiện để phát huy vai trò người cao tuổi; Tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua: “Tuổi cao - Gương sáng”, “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, “Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”. Phối hợp với các Hội, Đoàn thể thực hiện tốt phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm. tham gia tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tại cơ sở, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng Đảng, Chính quyền vững mạnh. Hoạt động của các mô hình giáo dục con cháu không vi phạm pháp luật, không tệ nạn xã hội; các loại hình Câu lạc bộ văn hóa; văn nghệ, thể dục thể thao vẫn tiếp tục duy trì, phát triển và phát huy tốt ở các chi Hội. Hội Người cao tuổi các cấp đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội, phát huy tiềm năng, trí tuệ, phẩm chất tốt đẹp của mình, thực sự đã có những đóng góp tích cực trong phong trào thi đua ở địa phương như: “Xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, “Công tác phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự” tại cộng đồng. Người cao tuổi tham gia công tác Đảng, Chính quyền và đoàn thể; tổ chức cho Hội viên đăng ký “Gia đình văn hoá”, “Gia đình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” thu hút đông đảo người cao tuổi tham gia. Thông qua các phong trào này, người cao tuổi thực sự trở thành một tấm gương noi được con cháu tôn kính, noi theo và thể hiện sự quan tâm chăm sóc ông bà, cha mẹ. Tham gia soạn thảo quy ước, hương ước, quy chế dân chủ ở cơ sở; vận động dòng họ xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài, xây dựng làng văn hoá, thực hiện việc cưới hỏi, đám tang, lễ hội theo nếp sống mới, giáo dục dạy dỗ con cháu giữ gìn nét đẹp truyền thống gia đình, quê hương, đất nước; tích cực tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tham gia hoà giải các tranh chấp, mâu thuẫn trong gia đình, họ tộc, cộng đồng dân cư.
     Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác đối với người cao tuổi trong những năm tới, UBND huyện yêu cầu các cấp ủy, chính quyền địa phương và tổ chức Hội cần quan tâm: Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với người cao tuổi đế nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, gia đình, cộng đồng, xã hội và bản thân người cao tuồi trong các hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. Nêu gương người cao tuổi tiêu biểu và những tố chức, cá nhân hoạt động có hiệu quả trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi. Tăng cường vai trò lãnh đạo và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, Hội người cao tuồi, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. Động viên, khuyến khích phát huy vai trò người cao tuổi tích cực tham gia các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị và ổn định tình hình chính trị ở cơ sở. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách của Nhà nước, quy định của pháp luật đối với người cao tuổi trên địa bàn đảm bảo tính chính xác, công bằng, minh bạch và hiệu quả. Chủ động rà soát nắm chắc tình hình người cao tuổi về đời sống, người cao tuổi trong diện hưởng các chính sách bảo trợ xã hội, phối hợp tổ chức tốt việc chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi, thăm hỏi tặng quà người cao tuổi trong dịp tết Nguyên đán, dịp 01/10 và Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam. Củng cố và phát triển Quỹ “Chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi” ở cơ sở. Chỉ đạo việc thành lập Quỹ đối với các xã, phường, thị trấn chưa có Quỹ. Quản lý Quỹ chặt chẽ, hiệu quả, tạo điều kiện chăm sóc tốt hơn cho người cao tuổi và hỗ trợ một phần cho hoạt động của Hội. Tiếp tục động viên phát huy vai trò NCT trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo làm giàu hợp pháp, tham gia khuyến học, khuyến tài, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, tích cực tham gia phòng chống tham nhũng, đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phát triển các loại hình Câu lạc bộ, chú trọng tìm nguồn lực tài trợ và sự hỗ trợ của chính quyền để nhân rộng mô hình CLB “Liên thế hệ tự giúp nhau". Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người cao tuổi.

Tác giả bài viết: Nguyễn Ngọc Tri

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây