Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hướng Hoá lần thứ 23 (Khoá XVI)

Thứ sáu - 10/07/2020 17:59 185 0
Ngày 10/7/2020 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hường Hoá khoá XVI đã tổ chức hội nghị lần thứ 23 (mở rộng) để thông qua Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020.
Quang cảnh Hôi nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 23
Quang cảnh Hôi nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 23
Trong 6 tháng đầu năm 2020, mặc dầu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng với quyết tâm phấn đấu của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và Nhân dân các dân tộc trong huyện, cùng với triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covd-19; tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng. Tổng diện tích gieo trồng 7.643ha, vượt 1,1% so với kế hoạch, tăng 82, 5 ha so với cùng kỳ năm trước, trong đó, cây lương thực có hạt 2.467 ha; cây lấy bột 4.759 ha; chăn nuôi phát triển cả số lượng lẫn chất lượng, tổng đàn trâu 4.155 con, bò 11.822 con, lợn 20.518 con và hơn 228.000 con gia cầm các loại. Công tác bảo vệ và phòng chống cháy rừng luôn được chú trọng; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 1.628 tỷ đồng, tăng 16,2 % so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động dịch vụ, thương mại, du lịch; xây dựng cơ bản; tài nguyên môi trường; tài chính, ngân hàng đều đạt được những kết quả quan trọng; Tính đến ngày 30/6/2020, tổng thu ngân sách trên địa bàn là 632,060 tỷ đồng, đạt 107,44% kế hoạch; trong đó, thu cân đối ngân sách 36,385 tỷ đồng, đạt 52,43% kế hoạch; số thu đưa vào cân đối ngân sách huyện 19,354 tỷ đồng, đạt 53,61% kế hoạch. Văn hoá, xã hội có những chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng, an ninh luôn được củng cố, tăng cường, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

HNBCH2301
Đồng chí Lê Minh Tuấn, TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị đã nêu lên những khó khăn, tồn tại góp bàn thống nhất các giải pháp tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020 như: Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Kết luận số 230-KL/TU, ngày 04/12/2019 của Tỉnh ủy và Kết luận số 09-KL/HU, ngày 19/12/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các giải pháp tích cực, có trọng tâm, trọng điểm để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chỉ đạo  các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tổ chức rà soát các nội dung cam kết trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị với Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2020. Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Kết luận số 10-KL/HU, ngày 19/12/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về đẩy mạnh phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp năm 2020, định hướng đến năm 2025. Triển khai thực hiện tốt Kết luận số 11-KL/HU, ngày 19/12/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020 và giai đoạn 2021 - 2025; Đề án tiếp tục xây dựng nông thôn mới gắn với công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện, nhất là đối với 14 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa - xã hội; đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; triển khai thực hiện tốt Chương trình hành động số 48-CTr/HU, ngày 19/12/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; đẩy mạnh quảng bá, thu hút đầu tư du lịch để khai thác tiềm năng của huyện. Tiếp tục tập trung phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần chủ động, kịp thời, hiệu quả, tại chỗ. Tăng cường công tác quốc phòng, an ninh đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

Hội nghị ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 23 cũng đã thông qua Báo cáo tổng kêt 05 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/HU, ngày 09/5/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XV “về tăng cường lãnh đạo đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 215 - 2020” Báo cáo thực hiện Nghị quyết 07-NQ/HU, ngày 18/4/2014 của Huyện ủy khóa XV “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về phát triển cây cao su trên địa bàn huyện đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 20/4/2017 của Tỉnh ủy về “đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025”. Báo cáo tổng kết chương trình công tác toàn khóa, Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVI. Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa, Quy chế làm việc của UBKT Huyện ủy.

Tác giả bài viết: Nguyễn Đình Phục

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây