Đại hội Đảng bộ Cơ quan Chính quyền huyện Hướng Hoá lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ sáu - 12/06/2020 06:09 1.132 0
Trong 2 ngày 10 - 11/6/2020, Đảng bộ Cơ quan Chính quyền huyện Hướng Hoá tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Lê Minh Tuấn, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ; đại diện các Ban Đảng, Văn phòng Huyện uỷ đã đến dự chỉ đạo và theo dõi đại hội.
Đồng chí Đặng Trong Vân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Chính quyền huyện phát biểu khai mạc đại hội (Ảnh: N.Đ.P)
Đồng chí Đặng Trong Vân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Chính quyền huyện phát biểu khai mạc đại hội (Ảnh: N.Đ.P)
Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Đặng Trọng Vân, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Đảng uỷ Cơ quan Chính quyền huyện thay mặt Đoàn Chủ tịch nêu rõ: Đại hội Đảng bộ Cơ quan chính quyền huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 có nhiệm vụ tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan Chính quyền huyện lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 - 2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội cấp trên; bầu BCH Đảng bộ Cơ quan Chính quyền huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khoá XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đoàn Chủ tịch đề nghị các đảng viên tham dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, đảm bảo nguyên tắc tập trung, dân chủ, phát huy trí tuệ, thảo luận góp ý kiến vào các văn kiện của cấp trên, đóng góp ý kiến vào mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; thực hiện tốt công tác nhân sự Đại hội đã đề ra.

Báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan chính quyền huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình bày tại đại hội nêu rõ: Đảng bộ Cơ quan Chính quyền huyện Hướng Hoá hiện có 183 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 20 chi bộ trực thuộc, gồm các cơ quan hành chính, sự nghiệp và cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện. Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Huyện uỷ và sự chỉ đạo của Thường trực HĐND, UBND huyện, Đảng bộ Cơ quan chính quyền huyện đã đoàn kết nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong huyện thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh. Tổng giá trị sản xuất bình quân 12.690,7 tỷ đồng, đạt 159,61% so với nghị quyết, tăng 131,15% so với nhiệm kỳ trước; giá trị sán xuất công nghiệp, xây dựng, bình quân giai đoạn 2016 -  2020 đạt 4.805,01 tỷ đồng, đạt 175,2% so với nghị quyết; giá trị sán xuất dịch vụ, thương mại, du lịch đạt 6.394,6 tỷ đồng, đạt 164,4% so với nghị quyết; tổng thu ngân sách nhà nước bình quân 723,17% tỷ đồng, đạt 200,88% so với nghị quyết. Văn hoá xã hội đều có những chuyển biến tích cực; quốc phòng, an ninh luôn được củng cố tăng cường, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

DaiHoiCQCQ02
Quang cảnh Đại hội Đảng bộ Cơ quan Chính quyền huyện (Ảnh: N.Đ.P)
 
Công tác xây dựng Đảng luôn được chú trọng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, giám sát, dân vận và đạt được những kết quả quan trọng. Đặc biệt Đảng bộ đã tập trung quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII “về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ; quan tâm công tác phát triển đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, nâng cao hiệu quả công tác dân vận.   
 
Với chủ đề Đại hội "Tăng cường trách nhiệm, kỷ cương; phát huy đoàn kết, dân chủ; năng động, sáng tạo; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh", Đại hội Đảng bộ Cơ quan Chính quyền huyện đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, với các chỉ tiêu và giải pháp cụ thể, như tổng giá trị sản xuất nền kinh tế bình quân giai đoạn 2021 - 2025 tăng 62,28%; năm 2025 đạt 23.855,7 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 50,78 triệu đồng; tổng vốn đầu tư xây dựng toàn xã hội đạt 2.590 tỷ đồng; từ 03 - 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 09 - 12/36 thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu; 65/94 thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới; 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ được quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh trở lên; kết nạp từ 05 - 07 đảng viên/năm; 30 -35% đảng viên tham gia học trung cấp lý luận chính trị và 95% có trình độ đại học chuyên môn trở lên…
 
DaiHoiCQCQ03Đồng chí Lê Minh Tuấn, TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Cơ quan Chính quyền huyện (Ảnh: N.Đ.P)
  
Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Lê Minh Tuấn, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Hướng Hoá đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đồng chí yêu cầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Cơ quan Chính quyền tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, trong đó tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng vững mạnh về mọi mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng; có phẩm chất, đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao; có năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao; có uy tín trong Đảng, trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và trong Nhân dân các dân tộc huyện Hướng Hoá. Đảng uỷ phải xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý có trình độ, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đảm bảo về số lượng, có chất lượng và phù hợp với cơ cấu; đảm bảo tính kế thừa và sự chuyển tiếp liên tục giữa các thế hệ. Đặc biệt trong đó đặt ra mục tiêu đến năm 2030, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý có 20% - 25% dưới 40 tuổi; có 10% - 15% đủ khả năng điều kiện làm việc trong môi trường quốc tế. Đối với cán bộ lãnh đạo quản lý là cấp trưởng, phó các phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện có 25% - 30% dưới 40 tuổi, có 10% - 15% đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, yêu cầu Đảng uỷ lãnh đạo các chi bộ thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có tính chiến lược, có kế hoạch, lộ trình thật cụ thể để xây dựng được đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, có năng lực, có chuyên môn, uy tín, có khả năng công tác, tác nghiệp đáp ứng xu thế hội nhập và phát triển. Đảng uỷ chú trọng việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt của Đảng uỷ, sinh hoạt của các chi bộ. Xây dựng mô hình triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các diễn đàn sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Xây dựng mô hình nâng cao chất lượng sinh hoạt, hoạt động của chi bộ theo hướng đổi mới phương pháp tổ chức, nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt chuyên đề, chủ đề và phát huy được vai trò, trách nhiệm của đảng viên trong chi bộ.

DaiHoiCQCQ04
Các đảng viên tham gia bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Ảnh: N.Đ.P)
  
Đảng uỷ phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong Đảng, trong các cơ quan hành chính Nhà nước. Xác định đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, phải đặt trong tổng thể cải cách hành chính của hệ thống chính trị, nhằm góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và toàn xã hội.Vì vậy, trong thời gian tới, Đảng uỷ Cơ quan Chính quyền huyện phải lãnh đạo các chi bộ tiếp tục triển khai thực hiện tốt các quy định Bộ thủ tục hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và từng bước đạt mức độ 4 đối với doanh nghiệp, gắn với nâng cao trách nhiệm ý thức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành. Kết nối đồng bộ hệ thống thông tin, dữ liệu giữa trang Web của Huyện uỷ với trang Web của UBND huyện nhằm phục vụ tốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị của huyện. Đảng uỷ phải đưa nội dung cải cách hành chính thành tiêu chí đánh giá chất lượng các chi bộ và cán bộ, đảng viên hằng năm; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện cải cách hành chính trong Đảng, nhân rộng mô hình, điển hình tập thể, cá nhân tiên tiến. Đảng bộ Cơ quan Chính quyền cần nghiên cứu, xây dựng và ban hành các nghị quyết chuyên đề, kế hoạch, chương trình hành động cụ thể hoá các chủ trương, nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện, cụ thể là: Chú trọng lĩnh vực phát triển nông nghiệp theo hướng ổn định, bền vững; đẩy mạnh cơ giới hoá và áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất; thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đầu tư, thâm canh, đa cây, đa con; có cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với từng vùng, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hoá có giá trị kinh tế cao. Phát triển kinh tế trang trại, tổ hợp tác, tạo ra sản phẩm xuất khẩu chất lượng cao, mở rộng thị trường tiêu thụ. Bên cạnh đó, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu về xây dựng nông thôn mới theo Kết luận số 11-KL/HU, ngày 19/12/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Quan tâm tham mưu để đẩy mạnh phát triển kinh tế dịch vụ, thương mại, du lịch. Tiếp tục khai thác tiềm năng, thế mạnh Khu Kinh tế - Thương mại Lao Bảo, Hành lang Kinh tế Đông - Tây, Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, các điểm di tích lịch sử, các điểm du lịch thiên nhiên trên địa bàn. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án thúc đẩy phát triển thương mại, du lịch qua Khu kinh tế - Thương mại Lao Bảo giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030. Tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Đặc biệt là việc bảo tồn và phát triển văn hoá các dân tộc Vân Kiều, Pa Cô; giữ gìn các lễ hội truyền thống, nét đẹp về văn hoá cồng chiêng; nghề đan lát, dệt thổ cẩm của người đồng bào dân tộc thiểu số. Đảng uỷ phải có kế hoạch thật cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 03-NQ/HU, ngày 19/12/2019 của Huyện uỷ (khoá XVI) về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền trong công tác đấu tranh phòng, chống ma tuý trên địa bàn huyện Hướng Hoá đến năm 2021, định hướng đến năm 2025. Phải cùng nhau quyết tâm đẩy lùi tệ nạn ma tuý để mỗi gia đình, mỗi người dân Hướng Hoá được sống trong niềm vui, hạnh phúc và bình yên.

DaiHoiCQCQ05
Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Chính quyền huyện ra mắt nhận nhiệm vụ (Ảnh: N.Đ.P)
  
Với tinh thần tập trung, dân chủ, thống nhất cao, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Chính quyền huyện lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 Uỷ viên; đồng chí Đặng Trọng Vân, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Đảng uỷ Cơ quan Chính quyền huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 được tín nhiệm tái cử Bí thư Đảng uỷ, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu 11 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hướng Hoá lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tác giả bài viết: Nguyễn Đình Phục

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây