Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Lao Bảo lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ năm - 28/05/2020 20:52 341 0
Ngày 27 và 28/5/2020, Đảng bộ thị trấn Lao Bảo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Đặng Trọng Vân, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện đến dự và chỉ đạo Đại hội.
Đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND thị trấn khai mạc Đại hội
Đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND thị trấn khai mạc Đại hội
Trong 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân thị trấn Lao Bảo đã luôn phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết liệt tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Kinh tế tiếp tục phát triển khá toàn diện; chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng; tổng thu nhập bình quân đầu người đạt trên 38 triệu đồng, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra và cao hơn mức bình quân chung trong toàn huyện. Trong đó, ngành thương mại - dịch vụ - du lịch chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu các ngành kinh tế; ngày càng đa dạng hoá các loại hình kinh doanh, dịch vụ, tạo điểm nhấn không chỉ với thị trấn mà còn là điểm dừng chân lưu trú, mua sắm, tham quan của khách du lịch khi đến địa bàn huyện. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp cũng ngày càng phát triển; các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào sản xuất, tạo ra các sản phẩm có chất lượng. Làm tốt công tác huy động nguồn lực, giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Nông nghiệp, mặc dù chưa phải là chủ lực của địa phương, nhưng đã duy trì và phát triển tốt, một bộ phận nhân dân đã chuyển sang hướng đầu tư trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh hoa, cây cảnh mang lại thu nhập ổn định. Nhiều hộ gia đình đã liên kết sản xuất nông nghiệp và kinh doanh thương mại, dịch vụ tại Lào, tạo ra nhiều việc làm và mang về nguồn thu lớn cho gia đình và xã hội.

Văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ; phong trào xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở tiếp tục phát triển sâu rộng, đến nay 100% làng, đơn vị được công nhận làng, đơn vị văn hoá. Giáo dục - đào tạo có bước phát triển đáng phấn khởi; tỷ lệ con em trong độ tuổi đến trường ngày càng cao, cơ sở vật chất trường lớp tiếp tục đầu tư xây dựng, các kết quả phổ cập giáo dục được duy trì và củng cố vững chắc. Công tác y tế và nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ nhân dân ngày càng được quan tâm; các chương trình y tế quốc gia, y tế cộng đồng được thực hiện tốt. Công tác xoá đói giảm nghèo thường xuyên được đẩy mạnh, đến nay tỷ lệ hộ nghèo còn 3,24%. Các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo. Quốc phòng - an ninh tiếp tục được củng cố và tăng cường; duy trì tốt việc kết nghĩa bản - bản; an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

DaiHoiLaoBao02
Đồng chí Đặng Trọng Vân, PBT Huyện uỷ, CT UBND huyện phát biểu chỉ đạo Đại hội

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Đảng uỷ đã thường xuyên tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đồng thời cụ thể hoá bằng các nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động, sát với tình hình thực tiễn của địa phương. Thường xuyên đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ; đến nay đội ngũ cán bộ, công chức thị trấn cơ bản được trẻ hoá, có trình độ, năng lực và đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. Công tác phát triển đảng viên được chú trọng. Công tác dân vận của Đảng, dân vận của chính quyền hoạt động ngày càng có hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện khá nghiêm túc. Vai trò lãnh đạo của Đảng uỷ, chất lượng hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đại hội cũng đã phân tích, làm rõ những mặt còn khó khăn, hạn chế đó là: Việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong điều kiện cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Khu Kinh tế - Thương mại Lao Bảo bị cắt giảm; số lượng khách đến tham quan, mua sắm giảm đáng kể; việc kinh doanh thương mại, dịch vụ gặp nhiều khó khăn; nhất là việc buôn bán tại Trung tâm Thương mại Lao Bảo và một số hộ sản xuất, kinh doanh tại Lào bị ảnh hưởng. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tuy phát triển nhưng vẫn chưa tạo được sự đột phá. Sản xuất nông lâm nghiệp vẫn đang ở quy mô nhỏ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nhất là tội phạm và tệ nạn ma tuý. Công tác triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng có lúc thiếu kịp thời, chất lượng chưa cao. Hoạt động của một số ban, ngành, đoàn thể có mặt còn cầm chừng, chưa đáp ứng yêu của sự phát triển.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đặng Trọng Vân, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu Đảng bộ và nhân dân thị trấn cần tập trung khắc phục khó khăn, thử thách, tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành thương mại - dịch vụ. Lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân không buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Đẩy mạnh liên doanh, liên kết để kinh doanh thương mại, dịch vụ, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đối với những mặt hàng có lợi thế. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, giải phóng mặt bằng, tranh thủ các nguồn vốn để đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, tạo cơ sở vững chắc để xây dựng thị trấn Lao Bảo trở thành đô thị loại 4. Quan tâm duy trì phát triển sản xuất nông nghiệp; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá; tìm mô hình mới, hướng đi mới cho sản xuất nông nghiệp; gắn phát triển nông nghiệp với các loại hình dịch vụ, du lịch.

 
DaiHoiLaoBao03Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Lao Bảo lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng phong trào xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở theo tinh thần Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/06/2014 của Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về "xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước". Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (Khoá XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; duy trì tốt các kết quả phổ cập giáo dục. Thường xuyên làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân; tuyên truyền phòng, chống và khống chế kịp thời các dịch bệnh. Đẩy mạnh công tác xoá đói giảm nghèo và thoát nghèo bền vững, trong đó ưu tiên đối với các khóm, bản người đồng bào dân tộc thiểu số để rút ngắn khoảng cách giàu nghèo giữa các dân tộc trên địa bàn thị trấn.

Tăng cường công tác quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cụm an toàn làm chủ; quan tâm củng cố, xây dựng lực lượng dân quân, dự bị động viên ngày càng vững mạnh về mọi mặt. Thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; nhất là cần khắc phục tình trạng đốt pháo trong dịp Tết và kiềm chế, kiểm soát tốt tệ nạn ma tuý, không để phức tạp kéo dài. Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về Luật Biên giới quốc gia; duy trì tốt việc kết nghĩa bản - bản, tạo điều kiện cho nhân dân hai bên biên giới giao lưu, trao đổi hàng hoá, phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần củng cố mối quan hệ truyền thống, đoàn kết đặc biệt của nhân dân hai bên biên giới.

Tập trung xây dựng Đảng bộ thị trấn vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Cần tiếp tục triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XII) về “đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thực hiện tốt việc đăng ký trách nhiệm nêu gương, trước hết là các đồng chí cán bộ chủ chốt. Tiếp tục phát huy và làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Đối mới công tác dân vận của Đảng và công tác dân vận của chính quyền.

Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thường xuyên tự phê bình và phê bình trong Đảng. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thị trấn. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh, tạo sự đồng thuận trong mọi tầng lớp nhân dân để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới; xứng đáng là một trong hai trung tâm lớn của huyện, nằm ở vị trí của cửa ngõ của hành lang Kinh tế - Đông Tây nối liền Việt Nam với các nước qua Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo; quyết tâm xây dựng thị trấn Lao Bảo trở thành đô thị loại 4 theo Nghị quyết Đại hội đề ra.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn khoá XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII gồm 10 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn khoá XV đã bầu Ban Thường vụ Đảng uỷ gồm 05 đồng chí; bầu đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, giữ chức danh Bí thư Đảng uỷ; đồng chí Lê Bá Hùng và đồng chí Nguyễn Phi Bảo giữ chức danh Phó Bí thư Đảng uỷ nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Tư

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây