Ban Thường vụ Huyện uỷ Hướng Hoá: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và ký cam kết trách nhiệm năm 2021

Thứ tư - 13/01/2021 15:39 207 0
Ngày 12/01/2020, tại Hội trường HĐND&UBND huyện, Ban Thường vụ Huyện uỷ Hướng Hoá đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và tổ chức ký cam kết trách nhiệm tập thể cấp uỷ, tập thể lãnh đạo và người đứng đầu cấp uỷ cơ quan, đơn vị với Ban thường vụ Huyện uỷ năm 2021. Đồng chí Phan Văn Phụng, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh và lãnh đạo các Ban Đảng Tinh uỷ đã đến dự chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Lê Minh Tuấn, TUV, Bí thư Huyện uỷ; đồng chí Hồ Văn Vinh, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đặng Trọng Vân, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.
Đồng chí Lê Minh Tuấn, TUV, Bí thư Huyện ủy trao giấy khen cho các tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Đồng chí Lê Minh Tuấn, TUV, Bí thư Huyện ủy trao giấy khen cho các tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Năm 2020, cùng với tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, Đảng bộ huyện Hướng Hoá đã chú trọng xây dựng Đảng trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Nhờ vậy năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng cao, quản lý điều hành của chính quyền, hoạt động của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể ngày một hiệu quả; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội. Cấp uỷ đảng từ huyện đến cơ sở đã triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh cho cán bộ, đảng viên, nhất là tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 90 năm, Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020); tuyên truyền Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; chỉ đạo tổ chức Diễn đàn chi bộ theo 3 chuyên đề: Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nêu cao vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới…

Bằng nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã lãnh đạo triển khai thực hiện đồng bộ việc củng cố, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ các cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng hoạt động; tập trung chỉ đạo, kiện toàn, củng cố các tổ chức cơ sở đảng, xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh gắn với việc nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền và hoạt động của Mặt trận và các tổ chức, đoàn thể. Duy trì chế độ sinh hoạt đảng theo quy định, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng của các chi bộ, đảng bộ, thực hiện nghiêm túc tự phê bình, phê bình trong cấp uỷ, đảng viên và làm tốt công tác phát triển đảng viên, đã sáp nhập Đảng bộ xã A Xing và Đảng bộ xã A Túc để thành lập Đảng bộ xã Lìa; sáp nhập 08 trường tiểu học và Trung học cơ sở để thành lập 04 trường tiểu học và trung học cơ sở; điều động, luân chuyển 06 đồng chí là lãnh đạo các phòng, ban, ngành cấp huyện về làm bí thư đảng uỷ, chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 08 đồng chí sỹ quan Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường làm phó bí thư đảng uỷ các xã biên giới; kiện toàn một số chức danh lãnh đạo các phòng, ban. Hiệp y điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và quy hoạch các chức danh lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc ngành dọc quản lý trên địa bàn huyện. Chỉ đạo thành công đại hội của 43 tổ chức cơ sở đảng và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; kết nạp 121 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn huyện lên 4.430 đồng chí. Qua phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, trong tổng số 43 tổ chức cơ sở đảng, có 6 đơn vị được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm tỉ lệ 14%; có 29 đơn vị được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm tỉ lệ 67,4%; có 8 đơn vị xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, chiếm tỉ lệ 18,6%. Trong tổng số 4.138 đảng viên được đánh giá, xếp loại cuối năm, có 625 đảng viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm tỉ lệ 15,1%; 3.304 đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm tỉ lệ 79,8%; 181 đảng viên xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, chiếm tỉ lệ 4,4%; 28 đảng viên xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 0,7%.

Đồng chí Hồ Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Đặng Trọng Vân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịc
Đồng chí Hồ Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Đặng Trọng Vân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt cán bộ là người dân tộc Vân Kiều, Pa Kô, cán bộ cơ sở luôn được quan tâm nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cùng với cử cán bộ của huyện tham gia các lớp học cao cấp, trung cấp lý luận chính trị - hành chính, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ tại các trường của trung ương, tỉnh; huyện đã phối hợp với Trường Chính trị Lê Duẩn, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, Trung tâm Đào tạo từ xa Đại học Huế, Trường Đại học Nông lâm Huế mở các lớp trung cấp lý luận chính trị- hành chính, Đại học Luật từ xa, Đại học ngành Nông học tại huyện. Mặt khác công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ tại Trung tâm chính trị huyện luôn được quan tâm. Năm 2020, trung tâm đã mở 12 lớp với hơn 900 cán bộ, đảng viên tham gia. Trong công tác cán bộ đã có sự đổi mới mạnh mẽ từ khâu quy hoạch, đánh giá, đào tạo, bố trí sử dụng gắn với việc đãi ngộ. Việc đánh giá cán bộ luôn bám sát các tiêu chuẩn quy định của Đảng, xem xét chất lượng công tác thực tiễn. Đến nay chất lượng cán bộ từ huyện đến cơ sở đã được nâng lên, từng bước chuẩn hoá theo yêu cầu. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng có nhiều chuyển biến tích cực đã góp phần quan trọng trong việc giữ gìn kỷ luật của Đảng, làm trong sạch tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Công tác vận động quần chúng đã có sự đổi mới về phương thức vận động, tập trung hướng về cơ sở, gắn bó mật thiết với dân, nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của quần chúng. Thông qua việc phát huy vai trò già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng, mô hình “Dân vận khéo”, giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh từ cơ sở, tạo được bầu không khí dân chủ cởi mở, tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi các chương trình hành động của địa phương, góp phần xây dựng cơ sở và huyện ngày một vững mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị nêu lên những tồn tại, thống nhất 8 nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện năm 2021 như: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, ban ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở triển khai thực hiện tốt Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021; tổ chức triển khai học tập, sơ tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”, và Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khoá XI về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch số 40, 41 của Huyện uỷ theo Nghị quyết số 18, 19 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 6 khoá XII. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; Tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận; Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo đảng viên. Chủ động dự báo, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, giữ vững sự đoàn kết thống nhất giữa các dân tộc. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chỉ đạo hoàn thành bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; xây dựng khối đại đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới; tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh.

Cũng nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện uỷ Hướng Hoá đã trao giấy khen cho 06 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2020; 03 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền và 09 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền (2016 - 2020). Cũng tại hội nghị 49 tập thể cấp uỷ, tập thể lãnh đạo và người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị đã ký cam kết trách nhiệm năm 2021 với Ban Thường vụ Huyện uỷ.

Tác giả bài viết: Nguyễn Đình Phục

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây