Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Chính quyền huyện Hướng Hóa nhiệm kỳ 2015 - 2020 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Thứ sáu - 05/06/2020 14:14 1.545 0
Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Chính quyền huyện đã nỗ lực khắc phục những khó khăn, hạn chế, yếu kém, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ, cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra và đạt được nhiều kết quả trên tất cả các lĩnh vực.
Đảng bộ tổ chức ký cam kết thực hiện nhiệm vụ
Đảng bộ tổ chức ký cam kết thực hiện nhiệm vụ
     Đảng ủy luôn tích cực quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tỉnh ủy, Huyện ủy để đề ra những chương trình, kế hoạch sát đúng với tình hình thực tế của Đảng bộ, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. Ban Chấp hành Đảng bộ đã xây dựng và ban hành các chương trình hoạt động, kế hoạch hằng năm gắn với những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cụ thể để tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, Chính quyền và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hướng Hoá lần thứ XVI để làm tốt công tác tham mưu cho Huyện uỷ, Uỷ ban nhân dân huyện kịp thời có hiệu quả.
     Trong công tác xây dựng Đảng luôn được Ban Chấp hành Đảng bộ quan tâm, chú trong xây dựng chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp toàn diện nhằm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện trên các mặt chính trị tư tưởng, tổ chức, cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, dân vận của Đảng kịp thời, chắc chắn.
     Trong công tác chính trị, tư tưởng, Đảng ủy luôn chú trọng chỉ đạo thực hiện công tác giáo dục nâng cao nhận thức lý luận Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho toàn thể cán bộ, đảng viên; tổ chức quán triệt, học tập đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong Đảng bộ. Nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trên cơ sở kế hoạch và hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh uỷ, Huyện uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ đã tổ chức học tập, quán triệt kịp thời, đầy đủ các chuyên đề qua từng năm cho toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ. Sau học tập, các Chi bộ đã xây dựng kế hoạch thực hiện việc học tập và làm theo sát với nhiệm vụ chính trị của từng Chi bộ, đưa từng nội dung chuyên đề vào sinh hoạt hàng tháng để trao đổi, thảo luận thống nhất xây dựng tiêu chí chuẩn mực đạo đức để làm theo. Đồng thời, hàng năm tổ chức ký cam kết trách nhiệm của người đứng đầu Chi bộ với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy nghiêm túc, đúng quy định.
     Tập trung chỉ đạo củng cố kịp thời về công tác tổ chức Đảng, ngay sau khi có quyết định chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ của Ban Thường vụ Huyện uỷ. Ban Chấp hành Đảng bộ đã bắt tay vào công tác ổn định tổ chức, xây dựng quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, Chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khoá nhiệm kỳ 2015 -2020 kịp thời; phân công các đồng chí Đảng uỷ viên phụ trách các lĩnh vực, các Chi bộ trực thuộc. Nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, chất lượng tổ chức đảng và đảng viên được nâng cao. Ban Chấp hành Đảng bộ đã tổ chức 31 cuộc họp, ban hành 02 Nghị quyết chuyên đề về sinh hoạt Chi bộ, về công tác chính trị, tư tưởng; 58 nghị quyết chuyên đề về kết nạp Đảng và chuyển chính thức; 71 quyết định, 78 báo cáo, 127 công văn, 58 thông báo, 31 kế hoạch (15 kế hoạch về kiểm tra, giám sát), 02 hướng dẫn, 104 giấy mời, sao y, sao lục 122 văn bản cấp trên. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình trong tổ chức và sinh hoạt; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, xử lý nghiêm những đảng viên vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đã chỉ đạo xử lý kỷ luật 04 đảng viên vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; phát huy dân chủ và trí tuệ của tập thể, xây dựng đoàn kết, bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất trong Ban Chấp hành Đảng bộ.
     Tập trung chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể lãnh đạo và cá nhân theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khóa XII “về xây dựng Đảng” theo đúng kế hoạch và bảo đảm mục đích, yêu cầu của công tác xây dựng Đảng. Ban Thường vụ Đảng uỷ phân công cụ thể các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ trực tiếp tham dự hội nghị kiểm điểm hàng năm tại các Chi bộ trực thuộc. Sau kiểm điểm, Đảng uỷ tiếp tục chỉ đạo các Chi bộ xây dựng phương hướng khắc phục các khuyết điểm chỉ ra trong hội nghị kiểm điểm, xem việc khắc phục sửa chữa khuyết điểm trở thành việc làm thường xuyên trong sinh hoạt Chi bộ hàng tháng và đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng hàng năm của toàn Đảng bộ. Tăng cường lãnh đạo công tác xây dựng các cơ quan chuyên môn theo hướng nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn hiện nay. Cơ quan và các đoàn thể đã có sự phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ thực hiện theo đúng quy trình, đảm bảo tiêu chuẩn.

Tác giả bài viết: Nguyễn Ngọc Tri

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây