Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực, sức chiến đấu ở Đảng bộ quân sự huyện Hướng Hóa

Thứ hai - 12/08/2019 15:47 237 0
Đảng bộ Quân sự huyện Hướng Hóa hiện có 3 chi bộ trực thuộc, với 40 đảng viên. Thời gian qua, Đảng ủy Quân sự huyện đã chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ vững mạnh lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực, sức chiến đấu ở Đảng bộ quân sự huyện Hướng Hóa
Xác định rõ tầm quan trọng trong công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng, trong thời gian qua Đảng bộ Quân sự huyện Hướng Hóa đã chú trọng triển khai quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là các nghị quyết, chỉ thị trong lĩnh vực quân sự - quốc phòng, 100% cán bộ, đảng viên trong đơn vị tham gia học tập, quán triệt. Đặc biệt, Đảng ủy đã tập trung tạo chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ đảng viên, xây dựng chi bộ, đảng bộ vững mạnh toàn diện. Trong đó bám sát vào hoạt động thực tiễn lãnh đạo rà soát bổ sung quy chế lãnh đạo của đảng ủy phù hợp, triển khai chặt chẽ hiệu quả; đồng thời lấy xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không” theo tinh thần Chỉ thị số 488-CT/ĐU, ngày 17 tháng 4 năm 2017 của Đảng ủy Quân sự tỉnh làm biện pháp chủ yếu. Việc kiểm tra, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm, tập trung xây dựng chi bộ, đảng bộ vững mạnh xuất sắc gắn với thực hiện tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Nghị quyết Trung ương (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Đảng bộ Quân sự huyện thường xuyên duy trì. Song song đó, đảng bộ tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, chống suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống. Cấp ủy Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên đều kiên định, vững vàng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; luôn giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên trên các lĩnh vực công tác, góp phần cùng đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ QS-QP ở địa phương. Qua đó góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác xây dựng Đảng gắn với xây dựng LLVT địa phương vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động ở cơ sở.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ QS-QP của địa phương, Đảng ủy, Ban CHQS huyện thường xuyên quán triệt sâu sắc nghị quyết của Đảng ủy Quân sự tỉnh, chỉ thị huấn luyện chiến đấu của Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, gắn chặt với đặc điểm tình hình, yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, chủ động, kịp thời làm tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ QS-QP địa phương, gắn với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, làm chuyển biến căn bản nhận thức về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, từ đó xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban ngành, đoàn thể và toàn dân đối với công tác QS-QP, tổ chức xây dựng, củng cố lực lượng vũ trang địa phương theo hướng tinh gọn, vững mạnh, rộng khắp; có chất lượng chính trị và độ tin cậy cao. Lãnh đạo nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc, theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Trong công tác huấn luyện, diễn tập, Ban CHQS huyện đã triển khai có hiệu quả theo đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Kết quấn luyện hàng năm có 100% đạt yêu cầu, 76,5 đến 81,2 % khá, giỏi. Tham mưu tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện được cấp trên đánh giá hoàn thành tốt có nhiều nội dung xuất ắc; tổ chức tốt nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ 22/22 xã thị trấn đạt 100% kế hoạch nhiệm kỳ 2015-2020. Bên cạnh đó quan tâm phối hợp với các ban, ngành, đoàn, cấp ủy chính quyền địa phương các xã, thị trấn tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; duy trì chặt chẽ chế độ quy định về chấp hành kỷ luật của cơ quan, đơn vị; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong công tác QS-QP, từng bước nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu của LLVT huyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Đảng bộ Quân sự huyện Hướng Hóa tiếp tục tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo toàn diệu, sâu sát, hiệu quả đối trên tất cả các mặt công tác, đối với mọi tổ chức, coi trọng năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, năng lực quản lý điều hành của tổ chức chỉ huy các cấp, đồng thời phát huy vai trò của Hội đồng quân nhân và các tổ chức quần chúng, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên góp phần thực sự nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, đảng bộ; tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; xây dựng LLVT huyện theo hướng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao... Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi để huyện đẩy mạnh phát triển kinh tế bền vững./.
 

Tác giả bài viết: Anh Tuấn - Ban CHQS huyện

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây